Hlutfallsleg aukning raforkunotkunar á milli ára

Sé horft til tímabilsins 1994 til 2013 er meðal árleg aukning heildarraforkunotkunar rúm 8%, sem skiptist þannig að árleg aukning almennrar raforkunotkunar var að meðaltali tæp 3% meðan árlegur vöxtur notkunar stórnotenda var tæp 11% á ári. Myndin sýnir árlega aukningu hvors notkunarflokks fyrir sig og heildar aukninguna á fyrrnefndu árabili. Aukning raforkunotkunar er mest á árunum 1996 til 1999 og 2005 til 2008 og tengist uppbyggingu stóriðjufyrirtækja, þar sem uppbygging Norðuráls og Fjarðaáls vega þyngst.  

Smelltu hér til að sjá Excel skjal