Uppruni raforku 2014

Uppruni raforku 2014

Frá því í desember 2011 hafa íslensk orkufyrirtæki gefið út og selt upprunaábyrgðir og voru það ár seldar upprunaábyrgðir fyrir um það bil 2 teravattstundir [TWst] vegna raforkuframleiðslu á Íslandi en heildarframleiðslan nam 16,8 TWst. Í staðinn fyrir útgefnar og seldar upprunaábyrgðir þarf að færa inn sama magn í hlutföllum samkvæmt vegnu meðaltali á samsetningu raforkuframleiðslu í Evrópu í stað þeirra 2 TWst. sem seldar voru úr landi í formi upprunaábyrgða. Þannig er endanleg raforkusala á Íslandi eftir orkugjöfum reiknuð út.     


Á Íslandi er nánast öll raforkuframleiðsla frá endurnýjanlegum orkugjöfum, jarðvarma og vatnsorku en einungis 0,01% er framleidd með jarðefnaeldsneyti eins og sést á myndinni hér fyrir ofan. Meiri hluti raforku í Evrópu á hins vegar uppruna sinn í jarðefnaeldsneyti og kjarnorku.


Á myndinni hér að neðan má sjá þau gögn sem Orkustofnun hefur tekið saman fyrir árið 2013 varðandi uppruna raforku á Íslandi og upplýsingar um orkuvinnslu í Evrópu í staðinn. Sölufyrirtækin sem ekki selja upprunaábyrgðir skulu birta svokallaða staðlaða yfirlýsingu fyrir árið 2013. Í yfirlýsingunni kemur fram uppruni raforku og úrgangsefni vegna framleiðslu hennar og eru það þær upplýsingar sem íslenskir raforkukaupendur munu fá sendar með raforkureikningi sínum einu sinni á ári.


Uppruni raforku stöðluð yfirlýsing fyrir árið 2014