Álestur rafmagnsmælis

Notkun rafmagns á heimilum er mæld í kílóvattstundum (kWh). Lesa skal á rafmagnsmæla árlega og annast dreifiveitan það ýmist sjálf eða felur notendum að lesa á mæla og tilkynna dreifiveitunni um mælisstöðuna. Þó er dreifiveitum skylt að senda fulltrúa sína til að lesa á rafmagnsmæla að minnsta kosti fjórða hvert ár

Dreifiveita les á rafmagnsmæli

  •    á fjögurra ára fresti í það minnsta eða 
  •    ef notandi skiptir um raforkusala eða
  •    ef notandi flytur úr íbúð eða húsi eða
  •    ef skipt er um rafmagnsmæli.

Raforkan er mæld í rafmagnstöflu sem gjarnan er að finna á jarðhæð eða kjallara húsnæðis.

Dreifiveitur hafa hafið uppsetningu á snjallmælum hjá kaupendum raforku. Snjallmælar mæla notkun raforku í rauntíma. Búast má við breytingum á regluverki um álestur rafmagnsmæla eftir því sem verkefninu vindur fram.