Upplýsingar


Almennt efni

Litlar vatnsaflsvirkjanir : kynning og leiðbeiningar um undirbúning 

Leiðbeiningar um mælingar á vatnsrennsli í smáám og lækjum                                                                                                       Excel skjal til útreiknings á rennsli út frá vatnshæð - Töflureikniskjal í stað handvirkra útreikninga í ritinu

Smávirkjanir  :  Leiðbeiningar um tilkynningaskyldar vatnsaflsvirkjanir með  uppsett afl  að  10 MW 

Meðalvermis-jarðhitasvæði á Íslandi : Vinnslumöguleikar varma- og raforku

OS-2019-11 - Smávirkjanir í Noregi

Stöðuskýrslur

OS-2019-01 - Smávirkjanaverkefnið : Verkefni ársins 2018

OS-2018-01 - Smávirkjanir : Stöðuskýrsla fyrir árið 2017 

Virkjunarkostir í einstökum landshlutum

Tillögur að smávirkjunum á Vestfjörðum 

Forathugun vatnsaflsvirkjunarkosta. Endurskoðun aðalskipulags Snæfellsbæjar 

Frumúttekt á smávirkjanakostum á Norðurlandi vestra 

Smávirkjanir í Dalvíkurbyggð : úttekt á valkostum 

Smávirkjunarkostir í Eyjafirði : frumúttekt valkosta 

Smávirkjanir - Mat árennsli, afli og orkugetu - Dalvíkurbyggð

Smávirkjanir - Mat árennsli, afli og orkugetu - Eyjafjörður og nágrenni

Smávirkjanir - Mat árennsli, afli og orkugetu - Snæfellsbær

Smávirkjanir - Mat árennsli, afli og orkugetu - Vestfirðir

Smávirkjanir - Mat árennsli, afli og orkugetu

Smávirkjanir - Hugmyndir að smávirkjunum á grundvelli gagna frá Veðurstofu Íslands árið 2018

Teikningar af helstu mannvirkjum fyrir virkjanahugmyndir í Snæfellsbæ og á Norðurlandi 


Langæislínur

Minnisblað Veðurstofu Íslands langæislínur á völdum svæðum - PDF 
            Mat á vatnsorku til smávirkjana langæislínur apríl 2018 -  Excel          

Smávirkjunarkostir í Eyjafirði, Snæfellsnesi, Álftafirði og Bjarnarfirði : Mat á langæislínum rennslis 


Styrktar lokaritgerðir MSc - vegna smávirkjana

2019

Christian Patrick DiBari  /  Energy Security in the Arctic: A Case Study of Renewable Energy on Grimsey Island

Victoria Nyawira Nyaga  /  Feasibility study including preliminary design of a power project for the utilization of a low temperature production well in Grafarbakki, Iceland

2018

Hrafnhildur Jónsdóttir  /  Hagkvæmni, umhverfisáhrif og fjármögnun smárra vatnsaflsvirkjana á Íslandi: Athugun á kröfum vegna umhverfismála og leyfisveitingaferla smávirkjana og tengsl við hagkvæmni og fjármögnun