Staða innsendra virkjunarkosta til meðferðar hjá Orkustofnun í rammaáætlun


Nr.Virkjunarkostur

LögaðiliÁætlað afl (MW)Orkugeta (GWst/ári)Tegund*Hag-kvæmni-flokkurDags.
skilgr.
Staða
R4306A Mosfellsheiðarvirkjun IZephyr Iceland  75 265-285Vindur 27.6.2022  skilgreint
R4307A Mosfellsheiðarvirkjun IIZephyr Iceland 75 270-290Vindur 27.6.2022 skilgreint 
R4308A MýrarvirkjunZephyr Iceland 10 37-39Vindur 27.6.2022  skilgreint
R4311A Hrútavirkjun Zephyr Iceland 75 260-270Vindur 27.6.2022  skilgreint
R4312A Austurvirkjun Zephyr Iceland 200 715-755Vindur 27.6.2022  skilgreint
R4314A Slýjavirkjun Zephyr Iceland 75 265-280Vindur 27.6.2022  skilgreint
R4315A KeldnavirkjunZephyr Iceland
 40 Vindur  27.6.2022 skilgreint
R4328A Vindorkugarður í GarpsdalEM Orka ehf88,2366,3VindurI 27.1.2021 skilgreint
R4305A VindheimavirkjunFallorka ehf.39,6128,4VindurIII 4.2.2021 skilgreint
R4304A HrútmúlavirkjunGunnbjörn ehf85300VindurIII 4.2.2021 skilgreint
R4331A AlviðraHafþórsstaðir ehf.9,5-50108VindurI3.12.2020  skilgreint
R4322A ReykjanesgarðurHS Orka100400VindurII15.12.2020skilgreint
R4323A HaukadalsgarðurHS Orka100400VindurII15.12.2020  skilgreint
R4324A ReyðarárgarðurHS Orka50200VindurII15.12.2020  skilgreint
R4301B Búrfellslundur - EndurhönnunLandsvirkjun120440VindurII7.12.2020  skilgreint
R4303A HnotasteinnQuadran Iceland Development190,4895VindurI 7.1.2021 skilgreint
R4318A SólheimarQuadran Iceland Development162,4668VindurI 7.1.2021 skilgreint
R4319A GrímsstaðirQuadran Iceland Development134,4577VindurI 7.1.2021 skilgreint
R4320A NorðanvindurQuadran Iceland Development61,6234VindurI 7.1.2021 skilgreint
R4321A ÞorvaldsstaðirQuadran Iceland Development45166VindurII 7.1.2021 skilgreint
R4330A ButraQuadran Iceland Development18,278VindurI 7.1.2021 skilgreint
R4337A Foss í HrunamannahreppiQuadran Iceland Development56291VindurI7.1.2021  skilgreint
R4338A Tjörn á VatnsnesiQuadran Iceland Development56297VindurI 7.1.2021 skilgreint
R4339A Múli í BorgarbyggðQuadran Iceland Development72,8367VindurI 7.1.2021 skilgreint
R4327A NónborgirVesturVerk ehf100400VindurIII 15.12.2020 skilgreint
R4163A TröllárvirkjunOrkubú Vestfjarða13,782,2Vatnsorka51.4.2020 skilgreint
R4276B Ölfusdalur**Orkuveita Reykjavíkur50Jarðhiti1.4.2020 skilgreint
R4159A HvanneyradalsvirkjunVesturVerk ehf13,580,2Vatnsorka61.4.2020  skilgreint
R4103A SkúfnavatnavirkjunVesturVerk ehf1686Vatnsorka6  skilgreint
R4158A HamarsvirkjunHamarsvirkjun60232Vatnsorka3  skilgreint
R4160A Vatnsfellsstöð - stækkunLandsvirkjun5510 til 20Vatnsorkaá ekki við  skilgreint
R4161A Sigöldustöð - stækkunLandsvirkjun656 til 10Vatnsorkaá ekki við  skilgreint
R4162A Hrauneyjafossstöð -stækkunLandsvirkjun909 til 12Vatnsorkaá ekki við  skilgreint
R4292A BolaaldaReykjavík Geothermal100815Jarðhiti2  skilgreint
R4293A Svartsengi stækkunHS Orka50Jarðhiti330.10.2020  skilgreint
 


Tafla þessi er birt með fyrirvara um villur

*Fyrirvari Orkustofnunar á hagkvæmniflokkun vindorkukosta: Á undanförnum árum hefur áhugi á nýtingu vindorku á Íslandi farið vaxandi. Stofnkostnaður vegna nýrra vindorkuvera hefur farið lækkandi og nú telja margir að raforka framleidd með vindi geti verið hagkvæmari en orka frá nýjum vatnsafls- eða jarðvarmavirkjunum. Kostir vindorkuvera eru m.a þeir að þau eru ekki verulega háð staðsetningu og hafa sýnt góðan nýtingartíma á Íslandi. En við samanburð þessara þriggja orkukosta þarf að hafa í huga grundvallareinkenni virkjanakostanna, þar sem framleiðsla jarðvarmavirkjana er ætíð söm og jöfn, vatnsaflsvirkjanir veita einnig grunnafl en geta brugðist hratt við sveiflum í eftirspurn, meðan vindorkuver eru háð vindi hverju sinni og geta hvorki veitt grunnafl né brugðist við sveiflum í eftirspurn. Við því má svo bregðast annars vegar með samkeyrslu vindorku við aðra orkukosti og/eða með því að þjóna iðnaði sem þolir sveiflurnar í orkuframboði. Að þessu sögðu hefur Orkustofnun ákveðið að einblína á kostnaðarlegan samaburð vindorkukosta innbyrðis, án þess að bera þá á nokkurn hátt við vatnsafls-og jarðvarmaorkukosti. En að því sögðu eru nokkrir þættir sem taka verður tillit til þegar heildarkostnaður vindorkuvera er skoðaður, og er ekki með í þessu reiknisdæmi sem hagkvæmniflokkunin byggir á. Þeir þættir sem helst ber að nefna eru gefnir upp hér að neðan:

  • Staðsetning og fjarlægð í næsta tengipunkt, ásamt tengingu við landskerfið
  • Nýtingartími vindorkuvera. Nýtingartíminn er minni en vatnsorku-og jarðhitaorkukosta sem leiðir til þess að orkugeta vindorkuvers er u.þ.b helmingur af orkugetu t.d vatnsaflsvirkjunar með sömu afltölu
  • Orkuþörf markaða. Annað hvort þarf að tryggja reiðuafl á móti þegar markaðurinn kallar eftir orku í logni, eða þjónusta markað sem er alveg sama þótt orkuframleiðslan sveiflist með vindi, t.d. vetnisframleiðsla. Hvort heldur sem er kallar á viðbótarkostnað.
Hér að ofan hefur verið grein fyrir mikilvægum þáttum sem getur þurft að taka tillit til þegar hagkvæmni vindorkuvera er metin. Það verður jafnframt að hafa í huga að raforkan er seld á frjálsum markaði þar sem nýting raforkunnar og viðskiptahugmyndir sem henni tengjast geta verið með mjög mismunandi hætti.


** einungis varmaorka 50 MWth