Skýrsla um virkjunarkosti til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar :  uppfærð útgáfa af skýrslu OS-2015/02

VIÐAUKI 01 Vatnsaflsvirkjanir

VIÐAUKI 02 Jarðvarmavirkjanir                        

VIÐAUKI 03 Vindorkuver

VIÐAUKI 04 R3101A Kljáfossvirkjun

VIÐAUKI 05 R3104B Hvalárvirkjun

VIÐAUKI 06 R3105A Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar

VIÐAUKI 07 R3107C Skatastaðavirkjun C

VIÐAUKI 08 R3107D Skatastaðavirkjun D 

VIÐAUKI 09 R3108A Villinganesvirkjun

VIÐAUKI 10 R3109A Fljótshnjúksvirkjun

VIÐAUKI 11 R3110A Hrafnabjargavirkjun A

VIÐAUKI 12 R3110B Hrafnabjargavirkjun B

VIÐAUKI 13 R3110C Hrafnabjargavirkjun C

VIÐAUKI 14 R3114A Djúpárvirkjun

VIÐAUKI 15 R3115A Hverfisfljótsvirkjun     

VIÐAUKI 16 R3119A Hólmsárvirkjun án miðlunar

VIÐAUKI 17 R3120A Hólmsárvirkjun með miðlun í Hólmsárlóni

VIÐAUKI 18 R3121A Hólmsárvirkjun með miðlunarlóni við Atley

VIÐAUKI 19 R3122A Markarfljótsvirkjun A

VIÐAUKI 20 R3123A Markarfljótsvirkjun B

VIÐAUKI 21 R3124B Tungnaárlón

VIÐAUKI 22 R3126A Skrokkölduvirkjun

VIÐAUKI 23 R3127A Norðlingaölduveita

VIÐAUKI 24 R3129A Hvammsvirkjun

VIÐAUKI 25 R3130A Holtavirkjun

VIÐAUKI 26 R3131A Urriðafossvirkjun

VIÐAUKI 27 R3132A Gýgjarfossvirkjun

VIÐAUKI 28 R3133A Bláfellsvirkjun

VIÐAUKI 29 R3134B Búðartunguvirkjun

VIÐAUKI 30 R3135A Haukholtavirkjun

VIÐAUKI 31 R3136A Vörðufell

VIÐAUKI 32 R3137A Hestvirkjun

VIÐAUKI 33 R3138A Selfossvirkjun

VIÐAUKI 34 R3139A Hagavatnsvirkjun

VIÐAUKI 35 R3140A Búlandsvirkjun

VIÐAUKI 36 R3141A Stóra-Laxá

VIÐAUKI 37 R3142A Vatnsdalsá

VIÐAUKI 38 R3143 Blanda – veita úr Vestari Jökulsá

VIÐAUKI 39 R3144A Reyðarvatnsvirkjun

VIÐAUKI 40 R3145A Virkjun Hvítár í Borgarfirði við Norðurreyki

VIÐAUKI 41 R3146A Hafralónsá – efra þrep

VIÐAUKI 42 R3147A Hafralónsá – neðra þrep

VIÐAUKI 43 R3148A Hofsárvirkjun

VIÐAUKI 44 R3149A Hraunavirkjun til Suðurdals í Fljótsdal

VIÐAUKI 45 R3150A Hraunavirkjun til Berufjarðar

VIÐAUKI 46 R3151A Kaldbaksvirkjun

VIÐAUKI 47 R3153A Brúarárvirkjun

VIÐAUKI 48 R3154A Blöndudalsvirkjun

VIÐAUKI 49 R3155A Núpsárvirkjun

VIÐAUKI 50 R3156A Kjalölduveita

VIÐAUKI 51 R3157A Austurgilsvirkjun

VIÐAUKI 52 R3200B Gjástykki

VIÐAUKI 53 R3205A Seyðishólar

VIÐAUKI 54 R3206A Sandfell Biskupstungum

VIÐAUKI 55 R3207A Reykjaból

VIÐAUKI 56 R3208A Sköflungur

VIÐAUKI 57 R3209A Bakkahlaup

VIÐAUKI 58 R3210A Botnafjöll

VIÐAUKI 59 R3211A Grashagi

VIÐAUKI 60 R3212A Sandfell sunnan Torfajökuls

VIÐAUKI 61 R3262A Stóra Sandvík

VIÐAUKI 62 R3263A Eldvörp

VIÐAUKI 63 R3264A Sandfell, Krísuvík

VIÐAUKI 64 R3265A Trölladyngja

VIÐAUKI 65 R3266A Sveifluháls, Krísuvík

VIÐAUKI 66 R3267A Austurengjar, Krísuvík

VIÐAUKI 67 R3268A Brennisteinsfjöll

VIÐAUKI 68 R3269B Meitill

VIÐAUKI 69 R3270A Gráuhnúkar

VIÐAUKI 70 R3271B Hverahlíð II

VIÐAUKI 71 R3273A Innstidalur

VIÐAUKI 72 R3274A Bitra

VIÐAUKI 73 R3275A Þverárdalur

VIÐAUKI 74 R3277A Grændalur

VIÐAUKI 75 R3279A Hverabotn

VIÐAUKI 76 R3280A Neðri-Hveradalir

VIÐAUKI 77 R3281A Kisubotnar

VIÐAUKI 78 R3282A Þverfell

VIÐAUKI 79 R3283A Hveravellir

VIÐAUKI 80 R3291A Hágönguvirkjun

VIÐAUKI 81 R3295A Hrúthálsar

VIÐAUKI 82 R3296A Fremrinámar

VIÐAUKI 83 R3297B Bjarnarflagsvirkjun

VIÐAUKI 84 R3298A Kröfluvirkjun II

VIÐAUKI 85 R3301A Búrfellslundur

VIÐAUKI 86 R3302A Blöndulundur

VIÐAUKI 87 Íslenska raforkukerfið

VIÐAUKI 88 Greinargerð Landsnets um hugsanlega tengimöguleika virkjanakosta

VIÐAUKI 89 Númer virkjunarkosta

VIÐAUKI 90 Yfirlitstöflur

VIÐAUKI 91 Erindi Orkustofnunar til orkufyrirtækja og verkefnisstjórnar

VIÐAUKI 92 Minnisblað Alta