Erindi til verkefnisstjórnar 3. áfanga rammaáætlunar

Erindi til verkefnisstjórnar árið 2015 


Erindi til verkefnisstjórnar 21. ágúst 2015

Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar

Kynninga á skýrslu Orkustofnunar 21. ágúst 2015

Erindi til verkefnisstjórnar 6. mars 2015

Kafli 6.26 R3127B Norðlingaölduveita

OS jarðvarmavirkjanir í R3 mars 2015

OS vatnsaflsvirkjanir í R3 mars 2015

Yfirlitskort í mars 2015Erindi til verkefnisstjórnar 20. febrúar 2015  

Fundur með verkefnisstjórn 20 febrúar 2015

Kafli 6.16 R3114A Djúpárvirkjun

Kafli 6.17 R3115A Hverfisfljótsvirkjun

Kafli 6.22 R3123B Markarfljótsvirkjun B

Kafli 6.31 R3133A Bláfellsvirkjun

Kafli 6.32 R3134A Búðartunguvirkjun

Kafli 6.33 R3135A Haukholtavirkjun

Kafli 6.35 R3137A Hestvirkjun

Kafli 6.38 R3140A Búlandsvirkjun

Kafli 6.39 R3141A Stóra-Laxá

Kafli 6.40 R3142A Vatnsdalsá

Kafli 6.44 R3146A Hafralónsá efra þrep

Kafli 6.45 R3147A Hafralónsá neðra þrep

Kafli 6.46 R3148A Hofsárvirkjun

Kafli 6.47 R3149A Hraunavirkjun til Suðurdals í Fljótsdal

Kafli 6.48 R3150A Hraunavirkjun til Berufjarðar

Kafli 6.49 R3151A Kaldbaksvirkjun

Kafli 6.53 R3155A Núpsárvirkjun

Kafli 6.55 R3157A Austurgilsvirkjun

Kafli 7.1 R3200B Gjástykki

Kafli 7.7 R3208A Sköflungur

Kafli 7.17 Hengilssvæðið

Kafli 7.17.1 R3269A Meitillinn

Kafli 7.17.2 R3270A Gráuhnúkar

Kafli 7.17.3 R3271A Hverahlíð

Kafli 7.17.4 R3273A Innstidalur

Kafli 7.17.5 R3274A Bitra

Kafli 7.17.6 R3275A Þverárdalur

Kafli 7.17.8 R3277A Grændalur

Kafli 7.18 Kerlingarfjöll

Kafli 7.18.1 R3279A Hverabotn

Kafli 7.18.2 R3280A Neðri-Hveradalir

Kafli 7.18.3 R3281A Kisubotnar

Kafli 7.18.4 R3282A Þverfell

Kafli 7.20 R3291A Hágönguvirkjun

Kafli 7.22 R3296A Fremrinámar

Kafli 7.23 R3297A Bjarnarflagsvirkjun

Kafli 7.24 R3298A Kröfluvirkjun


Erindi til verkefnisstjórnar dags. 20. janúar 2015

Yfirlit yfir stöðu skilgreininga á tilhögun virkjunarkosta

Kafli 6.6 R3101A Kljáfossvirkjun

Kafli 6.7 R3104B Hvalárvirkjun

Kafli 6.8 R3105A Virkjanir á veituleið Blönduvirkjunar

Kafli 6.9 R3107C Skatastaðavirkjun C

Kafli 6.10 R3107D Skatastaðavirkjun D

Kafli 6.11 R3108A Villinganesvirkjun

Kafli 6.12 R3109A Fljótshnúksvirkjun

Kafli 6.13 R3110A Hrafnabjargavirkjun

Kafli 6.14 R3112A Arnardalsvirkjun

Kafli 6.15 R3113A Helmingsvirkjun

Kafli 6.18 R3119A Hólmsárvirkjun – án miðlunar

Kafli 6.19 R3120A Hólmsárvirkjun – miðlun í Hólmsárlóni

Kafli 6.20 R3121A Hólmsárvirkjun neðri

Kafli 6.21 R3122A Markarfljótsvirkjun A

Kafli 6.23 R3124B Tungnaárlón

Kafli 6.25 R3126A Skrokkölduvirkjun

Kafli 6.26 R3127A Norðlingaölduveita

Kafli 6.27 R3129A Hvammsvirkjun

Kafli 6.28 R3130A Holtavirkjun

Kafli 6.29 R3131A Urriðafossvirkjun

Kafli 6.30 R3132A Gýgjarfossvirkjun

Kafli 6.34 R3136A Vörðufell

Kafli 6.36 R3138A Selfossvirkjun

Kafli 6.37 R3139A Hagavatnsvirkjun

Kafli 6.40 R3142A Vatnsdalsá

Kafli 6.41 R3143A Blanda – veita úr Vestari Jökulsá

Kafli 6.42 R3144A Reyðarvatnsvirkjun

Kafli 6.43 R3145A Virkjun Hvítár við Norðurreyki

Kafli 6.50 R3152A Vetrarveita í Hálslón

Kafli 6.51 R3153A Brúarárvirkjun

Kafli 6.52 R3154A Blöndudalsvirkjun

Kafli 6.54 R3156A Kjalölduveita

Kafli 6.55 R3157A Austurgilsvirkjun

Kafli 7.4 R3205A Seyðishólar

Kafli 7.5 R3206A Sandfell Biskupstungum

Kafli 7.6 R3207A Reykjaból

Kafli 7.8 R3209A Bakkahlaup

Kafli 7.9 Jaðar Torfajökulssvæðis

Kafli 7.10 R3262A Stóra Sandvík

Kafli 7.11 R3263A Eldvörp

Kafli 7.12 R3264A Sandfell, Krísuvík

Kafli 7.13 R3265A Trölladyngja

Kafli 7.14 R3266A  Sveifluháls, Krísuvík

Kafli 7.15 R3267A Austurengjar, Krísuvík

Kafli 7.16 R3268A Brennisteinsfjöll

Kafli 7.19 R3283A Hveravellir

Kafli 7.21 R3295A Hrúthálsar

Fundur með verkefnisstjórn 21. janúar 2015


Erindi til verkefnisstjórnar árið 2014

Virkjanakostir í þriðja áfanga rammaáætlunar dags. 10. mars 2014