Rammaáætlun

Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. laga nr. 48/2011 hefur Orkustofnun hlutverk er varðar skilgreiningu á tilhögun virkjunarkosta í verndar- og orkunýtingaráætlun:

Beiðni um að verkefnisstjórn fjalli um virkjunarkost skal send Orkustofnun. Beiðninni skal fylgja lýsing á fyrirhugaðri virkjun, áætluðum virkjunarstað, helstu mannvirkjum og öðrum framkvæmdum sem henni tengjast og eftir því sem kostur er áætlun um afl og orkugetu og stofn- og rekstrarkostnað virkjunar. Um þetta skal nánar fyrir mælt í reglugerð. Ef virkjunarkostur er að mati Orkustofnunar nægilega skilgreindur skal verkefnisstjórn fá hann til umfjöllunar. Orkustofnun getur einnig að eigin frumkvæði falið verkefnisstjórn að fjalla um virkjunarkosti.

Sjá allar nánari upplýsingar varðandi vinnu verkefnisstjórnar 3. áfanga rammaáætlunar á heimasíðu rammaáætlunar

Fyrirspurnir varðandi tilhögun virkjunarkosta í 3. áfanga rammaáætlunar skulu sendar á netfangið:  rammi3@os.is

Stjórnsýslumeðferð virkjanakosta áður en þeir verða að veruleika