Tekjumörk

Í samræmi við 12. og 17. gr. raforkulaga nr. 65/2003 með síðari breytingum, reglugerð um framkvæmd raforkulaga nr. 1040/2005 með síðari breytingum og reglugerð nr. 192/2016  um mat á vegnum fjármagnskostnaði sem viðmið um leyfða arðsemi við ákvörðun tekjumarka sérleyfisfyrirtækja í flutningi og dreifingu á raforku, ákvarðar Orkustofnun tekjumörk flutningsfyrirtækisins og dreifiveitna með reglubundnum hætti. Þetta er gert annars vegar með setningu tekjumarka og hins vegar með uppgjöri tekjumarka.

Meðfylgjandi eru upplýsingar um setningu og uppgjör tekjumarka Landsnets hf., Veitna ohf. (áður Orkuveitu Reykjavíkur), HS Veitna hf. (áður Hitaveita Suðurnesja), Orkubús Vestfjarða ohf., RARIK ohf., Norðurorku hf., Rafveitu Reyðarfjarðar og Orkuveitu Húsavíkur ohf. (til ársins 2009).  


          Tekjumörk 2023

          Tekjumörk 2022

          Setning hagræðingarkröfu fyrir tekjumarkatímabilið 2021-2025

          Tekjumörk 2021

          Setning tekjumarka 2021-2025  

          Tekjumörk 2020

          Tekjumörk 2019

          Tekjumörk 2018  

          Tekjumörk 2017

          Tekjumörk 2016

          Tekjumörk 2015

          Tekjumörk 2014

          Tekjumörk 2013

          Tekjumörk 2012

          Tekjumörk 2011

          Tekjumörk 2010

          Tekjumörk 2009

          Tekjumörk 2008

          Tekjumörk 2007

          Tekjumörk 2006

          Tekjumörk 2005