Kvartanir

Raforkueftirlit Orkustofnunar hefur eftirlit með framkvæmd raforkulaga nr. 65/2003 og að fyrirtæki sem starfa samkvæmt lögunum fullnægi þeim skilyrðum sem um starfsemina gilda. Við framkvæmd eftirlitsins ber Orkustofnun að hafa samráð við Samkeppnisstofnun.

Hér birtast ákvarðanir raforkueftirlits vegna kvartana hagsmunaaðila á raforkumarkaði.


2021

Ákvörðun Orkustofnunar vegna kvörtunar G er varðar lögmæti gjaldtöku og reikningsgerðar HS Veitna hf., dags. 30. september 2021 .

Ákvörðun Orkustofnunar vegna kvörtunar Orku heimilanna ehf. um afturvirk notendaskipti og lokanir neysluveitna vegna vanskila hjá RARIK ohf., dags. 23. september 2021.

Ákvörðun Orkustofnunar vegna kvörtunar Orku heimilanna ehf. um afturvirk notendaskipti og lokanir neysluveitna hjá Veitum ohf., dags. 23. september 2021.

Ákvörðun Orkustofnunar vegna kvörtunar RARIK ohf. um kröfu Landsnets hf. um greiðslu kerfisframlags fyrir virkjun Landsvirkjunar í Bjarnarflagi, dags. 8. júlí 2021.

Kvörtun vegna tjóns á prentplötu, ákvörðun Orkustofnunar dags. 20. maí 2021.

Kvörtun vegna tjóns á X, ákvörðun Orkustofnunar dags. 17. maí 2021.

Ákvörðun Orkustofnunar vegna kvörtunar ADC ehf., dags. 27. janúar 2021.


2020

Kvörtun Orkusölunnar ehf. vegna sértækrar yfirlýsingar Orkustofnunar, ákvörðun Orkustofnunar dags. 21. desember 2020.

Kvörtun vegna skemmda í vinnubúðum, ákvörðun Orkustofnunar dags. 11. nóvember 2020 .

Beiðni Orku náttúrunnar ohf. um endurupptöku ákvörðunar Orkustofnunar frá 26. ágúst 2020, ákvörðun Orkustofnunar dags. 26. október 2020.


Kvörtun Ísorku ehf. vegna brota Orku náttúrunnar ohf., ON Power og Plugsurfing GmbH á 8. gr. reglugerðar um raforkuviðskipti og mælingar nr. 1150/2019 og kvörtun Ísorku ehf. vegna brota Orku náttúrunnar ohf. og ON Power ohf. á 6 mgr. 3. gr. laga nr. 2005/57,  ákvörðun Orkustofnunar dags. 26. ágúst 2020.

Kvörtun vegna ófullnægjandi raforkugæða RARIK og tjóns á notkunarstað, ákvörðun Orkustofnunar dags. 28. júlí 2020.


2019

Kvörtun Neytendasamtakanna um framgöngu HS Veitna og HS Orku vegna óreikningsfærðs kostnaðar á raforku, ákvörðun Orkustofnunar dags. 28. mars 2019.

Kvörtun Orku heimilanna vegna notendaskipta og reikningsgerðar hjá dreifiveitum, ákvarðanir Orkustofnunar dags. 20. mars 2019.

     HS Veitur hf. - ákvörðun Orkustofnunar

     Norðurorka hf. - ákvörðun Orkustofnunar

     Orkubú Vestfjarða ohf. - ákvörðun Orkustofnunar

     Rafveita Reyðarfjarðar - ákvörðun Orkustofnunar

     RARIK ohf. - ákvörðun Orkustofnunar

     Veitur ohf. - ákvörðun Orkustofnunar