Greinargerðir og erindi

 • Greinargerð Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) um íslenska raforkumarkaðinn og eftirlit með honum (Appraisal of the Icelandic Electricity Market and Regulation) .
 • Greinargerð Friðriks Más Baldurssonar um ávöxtunarkröfu vegna tekjumarka flutnings- og dreififyrirtækja raforku.
 • Greinargerð Orkustofnunar frá október 2006 um Raforkuverð til heimilisnotkunar.
 • Greinargerð Orkustofnunar frá febrúar 2005 um framkvæmd nýrra raforkulaga og breytingar á raforkuverði.
 • Erindi og glærur um breytingar á raforkumarkaði frá ársfundi Orkustofnunar í mars 2005.
 • Stuttar greinargerðir Orkustofnunar frá apríl 2005 um helstu breytingar á raforkuumhverfi með nýjum raforkulögum og helstu ástæður breytinga á raforkuverði um áramót 2004/2005.
 • Greinargerð Orkustofnunar um gjaldtöku vegna innmötunar virkjana.
 • Tillögur Eurelectric til aðildarfélaga um aðskilnað rekstrareininga. Í raforkulögum er fjallað um aðskilnað samkeppni- og sérleyfisþátta raforkufyrirtækja. Þar eru tilgreind atriði svo sem bókhaldslegur aðskilnaður, trúnaður í meðferð upplýsinga, jafnræði við starfrækslu sérleyfisþátta og að óheimilt sé að nota fjármuni sérleyfisþátta til niðurgreiðslu á samkeppnisþáttum. Allt eru þetta nauðsynleg atriði til að sanngjörn og heiðarleg samkeppni geti þróast á eðlilegan hátt á raforkumarkaðinum. Eurelectric, samtök raforkufyrirtækja, hafa gefið út tillögur eða leiðbeiningar til aðildarfélaga sinna um aðskilnað rekstrareininga og leggur áherslu á að fyrirtækin tryggi að starfsemi þeirra verði í samræmi við tilskipun Evrópubandalagsins til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra. Orkustofnun telur að hér sé um athyglisvert framtak að ræða og hefur þýtt tillögurnar til að auðvelda starfsmönnum raforkufyrirtækjanna að kynna sér þær. Tillögur Eurelectric fylgja hér með ásamt frumtextanum.
 • Norræn skýrsla um smásölumarkað raforku á Norðurlöndum Samtök eftirlitsstofnana með orkufyrirtækjum á Norðurlöndunum (NordREG) hafa í samræmi við verkáætlun ársins 2005 lokið við gerð skýrslu sem fjallar um smásölumarkað raforku á Norðurlöndunum. Skýrslan heitir Supplier Switching in the Nordic Countries - Current practices and recommendations for the future development.
  Í skýrslunni eru settar fram tillögur að aukinni samræmingu á smásölumarkaði milli Norðurlandanna. Vinna við að koma á sameiginlegum smásölumarkaði á Norðurlöndunum (þó án Íslands) fer fram í tveimur vinnuhópum, þar sem fjallað er um jöfnun á raforkumarkaði annars vegar og smásölumarkað hins vegar. Vinna hópanna mun leggja grunn að tillögum NordREG um sameiginlegan smásölumarkað á Norðurlöndunum. Í skýrslunni er lýst stöðu mála í dag í hverju landanna fyrir sig, helstu annmörkum og tillögum til úrbóta. Tillögurnar verða lagðar fyrir ráðherranefnd Norðurlandaráðs á fundi hennar 1. mars 2006.