Leyfisveitingar tengdar raforku

Eftirfarandi starfsemi er leyfisskyld samkvæmt ákvæðum raforkulaga:

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar varðandi framangreint er að finna í eftirfarandi undirflokkum:

Dreifikerfi

Flutningsvirki

Söluleyfi

Virkjunarleyfi