Skilagreinar Sigurjóns Rist

Skilagreinar Sigurjóns Rist eru rúmlega 300 stuttar skýrslur yfir vatnamælingar og jöklarannsóknir, samdar á árunum 1950-1966.  Þær eru flestar eftir Sigurjón sjálfan, en þó eru dæmi um aðra höfunda.  Nær allar skilagreinarnar eru nú aðgengilegar rafrænt og skráðar í www.gegnir.is  Hægt er að leita þar eftir ýmsum leiðum s.s. að höfundi, efnisorðum, titlum og örnefnum.

Eldri röð skilagreina - 1947-1951

Nr.         Titill / höfundur, ef annar en Sigurjón Rist        

 1            Um vatnsrennslismælingar

 2            Um vatnshæðarmæla

 3            Yfirlit um vatnamælingar hjá Rafmagnseftirliti ríkisins skv. möppum 1-38

 4            Vatnshæðamælingar

 5            Ferð að Botnsá 28/5 1947

 6            Vestri Kvíslin í Fossá hjá Ólafsvík

 7            Vatnshraðamæling í Skógá undir Austur-Eyjafjöllum

 8            Ferð að Skógá undir Austur-Eyjafjöllum 19/6/47

 9            Ferð að Uxafótarlæk 20/6 1947

10           Fossá við Ólafsvík / mælt af H.B. Lindvik og S. Rist

11           Ferð að Fossá við Ólafsvík 23.-25. júní 1947

12           Áætlun um vatnsmælingar 1947 – (4 landshlutaskýrslur í einni skilagrein )

13           Ferð að Gilsvatni og Friðmundarvötnum

14           Norður- og Austur-landsferð 6. júlí - 14. ágúst 1947 og ferð til Vesturlands

15           Lauslegt yfirlit yfir vatnsrennslismælingar

16           Ferð frá Akureyri austur að Laxá, S-Þing. 8.- 13. jan. 1948

17           [Skýrsla frá Veðurstofu Íslands um flóð í Þjórsá] / Hlynur Sigtryggsson  -                                                                                  (Bréf á ensku, dagsett 26. nóvember 1948, lýsingar á flóðum í Þjórsá 4. - 6. mars 1948)

18           Vatnsrennslismæling með titreringaðferð

19           Ferð að regnmæli, Rm-1 við Hvalvatn 12. okt. 1948

20           Ferð að regnmælum austan Hvalvatns, 21. okt. 1948

21           Staðsetning vatnshæðarmæla

22           Ferð um Rangárvallasýslu, 5. - 7. okt. 1949

23           Ár á Íslandi / Rögnvaldur Þorláksson, Bárður Daníelsson

24                Vatnsvirkjanir á Íslandi  -  (vantar )

25           Gravimetriskar mælingar / framkvæmdar af M. Fernand Munck, gravimetrist, M. Alain Joset,                                                    geophysicist og M. Robert Lassus-Debat, technician, sem eru meðlimir Expéditions polaires                                                  françaises, Missions Paul-Emile Victor

25 B       Grænalón

26           Efnarannsókn á alls 13 sýnishornum af vatni úr jökulám : tekin og afhent af Sigurjóni Rist /                                                    Svavar Hermannsson


Yngri röð skilagreina - 1950-1966

Nr.         Titill / höfundur, ef annar en Sigurjón Rist          

 

 1            Skrá um vatnshæðarmerki sem lesið er á 1. janúar 1950

 2            Hæsta og lægsta vatnsstaða 1. jan. 1950 

 3            Grundará og Heyá, Reykhólasveit 

            Halla- og lengdarmælingar vatnsfalla : Nivellementer

 5            Skýrsla um athugun á rennsli úr Mývatni í janúar 1950

 6            Fossá, Ólafsvík : vatnsrennslis-mæling 25. febr. 1950

 7            Stöðuvötn á Íslandi, talin eftir stærð

 8            Stöðuvötn á Íslandi

 9            Nöfn vatnshæðarmæla í stafrófsröð

10           Smyrlabjargaá : vetrarmæling 1950

11           Austurland : vetrarmælingar 1950

12           Dynjandisá og Mjólká í febrúar 1950

13           Hvítá hjá Gullfossi  - ( Línurit vantar- tvö afrit af texta, annað með leiðréttingum )

14           20 lengstu aðalvatnsföll landsins

15           Flóð í Laxá í S.-Þing.

16           Gönguskarðsá við Sauðárkrók 

17           Garðsá í Ólafsfirði

18           Vatnamælingar í S.-Þing. 1. til 11. febr. 1951

19           Fjarðará, Seyðisfirði : vatnamælingar 16. og 17. febr. ´51

20             Grímsá, Eyvindará og Miðhúsaá

21           Breiðdalsá og Beljandi í Breiðdal

22           Fossá við Bolungarvík vhm 11

23           Hitamælingar í Mývatni

24           Grímsvötn

25           Grænalón

26           Snjómæling á Vatnajökli

27           Heyá á Reykjanesi, Barðastr. : virkjunarstaða -   (myndir vantar)

28           Múlaá, Barðastrandasýslu : virkjunaraðstaða - (myndir vantar )

29           Húsadalsá : vhm 63 - (myndir vantar)

30           Vatnamælingar á Vestfjörðum 14.-21. sept. ´51

31           Nöfn vatnshæðarmæla í stafrófsröð 1/9/1951

32           Vatnshæðarmælar 1/9/1951

33           Vatnamælingar : nákvæmni og áreiðanleiki 

33a         Vatnamælingar - yfirlit 

34           Grímsá í Skriðdal 

35           Rennsli Ölfusár 25. nóvember 1951 

36           Vetrarmælingar 1952 : Vesturland, bréf nr. 1-3

37           Þjórsá, Krókur  - (Þjórsá, Krókur vhm 30; Laxá, S-Þing, vhm 32; Vatnsdalsá vhm 45; Dynjandiá vhm 19)

38           Korpúlfsstaðaá : vatnsrennslismæling 

39           Húnavatnssýslur : vetrarmælingar

40           Vetrarmælingar á Norður- og Austurlandi marz-apríl 1952

41           Vatnshæðarmælar : gæzlumenn

42           Skýrsla um vatnsmagn og rennsli Fossavatns, Ísafirði

43           Um smávirkjanir á orkuveitusvæði : [4, 5, 11, 14, og 18]

44           [Listi yfir jökla og stærð þeirra] 

45           Skýrsla varðandi bréf eiganda Borgarhafnar, Suðursveit dags. 10. júní 1952 

46           Svalbarðafossar, Dalasýslu

47           Vatnamælingaferð um Vestfirði 24. sept. - 6. okt. 1952 

48           Hofsá og Grafará, Hofsósi 

49           Langá, Engidal, Ísafirði: rennsli í l/sek vatnsárið 1939-1940

50           Snjómæling á Vatnajökli 27. marz til 24. apríl 1951

51           Miðlun úr Heiðarvatni á Fjarðarheiði, Seyðisfirði 

52           Snjóleysing á Glámu 

53           Rennslismælingar 1947-1953

54           Hæsta og lægsta vatnsstaða 1950 og 1951

55           Rennsli úr Mývatni : skýrsla S. Rist 18. des. 1952. Framh. dags. 18. febr. 1953

56           Smyrlabjargaá Suðursveit

57           Fjarðará, Seyðisfirði

58           Rennsli úr uppsprettum í Kaldárbotnum, Hafnarfirði

59           Vatnamælingar á Vestfjörðum

60           Múlaá, Garpsdal : skýrsla um vatnsrennsli

61           Sælingsdalsá, Dalasýslu : 2. maí 1953

62           Fjarðará, Seyðisfirði, Neðri-Staf : skýrsla S. Rist um vatnsmagn og rennsli dags. 22. apríl 1953

63           Geirastaðakvísl og Breiðan í Mývatnssveit : athugun á botnlögum  

64           Laugarás, Biskupstungum : rennsli úr hverum, mælt 26.-27. júní 1953

65            Úrkomusvæði á Íslandi – (vantar)

66           Ferð á Tindafjallajökul 17.-22. júlí 1953

67           Klettslaug, Reykholtsdal

68           Reykjadalsá, Ásgil og Deildargil, Borgarfirði 6. ágúst 1953

69           Suðurá og Svartá, Bárðardal

70           Grímsá, Skriðdal : vatnsþurrðir

71           Skýrsla um mælingar árið 1953 varðandi virkjanir hjá bændum

72           Þjórsá, Krókur : vhm 30 

72A         Álagssveiflur og miðlunarþörf á Austurlandi 

73           Vatnshæðarmælar 31. des. 1953

74           Rennslismælingar 1953

75           Grímsá : lægsta rennsli hvers jöfnunar árs

76           Laxá í Nesjum : virkjunaraðstaða

77           vantar alveg - titill óþekktur

78           Vaðkotsá og Smjörhólsá, Axarfirði : vatnsárin 1944/45-52/53 : 9 ára tímabil 

79           Vatnamælingar á Austurlandi 

80           Jökulsá á Fjöllum : bráðabirgðayfirlit

81           Lagarfljót : dýptar- og straumhraðamæling á stíflustæði ofan við Lagarfoss 

82           Breiðabólsstaður á Fellströnd, Dalasýslu 

83           Haukadalur, Dalasýsla

84           Traðardalsá og Hvammsá í Saurbæ, Dalasýslu 

85           Kross og Á, Skarðsströnd, Dalasýslu

86           Ásgrímsstaðir, Hjaltastaðaþinghá : skýrsla um endurbætur á rafstöð 

87           Snjómæling á Vatnajökli : 5/6-20/6 1954 

88           Grímsvötn : loftþyngdarmælingar 19/6 1954

89           Tindfjallajökull : snjóleysing mæld hjá stöngum

90           Nónhornsvatn, Ísafirði 

91           Lagarfljót : stíflustæði við Lagarfoss

92           Mjólkár : virkjunaraðstaða við Borgarhvilft 

93           Vötn í Vestur-Skaftafellssýslu austan Mýrdalssands

94           Haukadalsá um Réttarfoss og Hlaup 

95           Sælingsdalsá : virkjunaraðstaða hjá Sælingsdalslaug 

96           Hvassá hjá Fornahvammi  

97           Jökulsá í Borgarfirði eystra 

98           Þjórsá : bráðabirgðaskýrsla um hrannir

99           Mið-Vesturland í febrúar 1955 

100         Ferð til Austurlands 19.-26. febr. 1955 : Lagarfljót, Grímsá o.fl.

101         Ferð um Vestfirði 1.-4. mars 1955

102         Skilagrein um síritara

103         Ágangur Laxár, S.-Þing. 1952 og jan. 1955

104         Kötluleiðangur 1955 : bráðabirgðaskýrsla

105         Teigará og Nikurvatn : vatnsgeymir 

106         Sjávarfallaathugun í Brokey, 11.-13. ág. ´55 

107         Virkjunaraðstaða að Leifsstöðum í Öxarfirði 

108         Urðarteigur við Berufjörð 

109         Geymslupláss Vatnamælinga 

110         Úlfarsá - Korpúlfsstaðaá

111         Dýptarmælingar í stöðuvötnum 

112         Úr Alþingist. og Stjórnartíðindum 1942 og 1943 um vatnamælingar og fjárveitingar til Vatnamælinga

113         Aurburður í rafstöðvalón  

114         Skilgreining orða innan vatnamælinga / Jakob Gíslason

115         Til orðanefndar raforkumálastjóra

116         Útgáfa vatnamælinga : tillögur 

117         Vetrarmælingar á Þjórsá og þverám hennar og Hvítá við Hvítárvatn, veturinn 1955-1956

118         Gröf í Miklaholtshreppi : athugun á vatnsnotkun rafstöðvar

119         Tungulækur í Landbroti 

120         Sýrustig (ph) : bráðabirgðaskýrsla 

121         Þjórsá og þverár hennar : meðalrennsli á nokkrum stöðum o.fl.

122         Starfsáætlun 1957 -  (vantar)

123         Vatnsskortur Grímsár – (vantar)

124         Rennslismæl. Fljótsdals.h. í marz 1957 – (vantar)

125         Miðlun úr Þórisvatni – (vantar)

126         Skorradalsvatn, staðh. við ósinn – (vantar )

127         Bréf til SIR, rennsli hjá rafstöðvum – (vantar)

128         Skrá yfir kirkjujarðir og jarðir jarðak.sj. – (vantar)

129         Vatnsréttindi þjóðjarða – (vantar)

130         Skjalasöfn – tillögur – (vantar)

131         Eiríksvatn, miðlunarskilyrði – (vantar)

132        Grímsá, jakastíflur og stórhlaup

133         Hafrafellstunga, Axarf. virkjunaraðstaða – (vantar)

134         Þverfell, Lundarreykjadal, virkjunaraðst. – (vantar)

135         Skorradalsvatn, efstu náttúrulegu flóðamörk – (vantar)

136         vantar alveg - titill óþekktur

137         Fossá, Fnjóskadal,virkjunaraðstaða – (vantar)

138         Reykjaá, Fnjóskadala – (vantar)

139         Kolgrafarfjörður, dýpi í sundum – (vantar)

140         Skorradalsvatn, vatnsborðshækkun – (vantar)

141         Drög að starfsáætlun 1958 – (vantar)

142         Mæling á nýtni vatnstúrbína eftir Poirson termometrisku aðferð / eftir G. Willm og P. Campmas, þýðandi                               Grétar Zophóníasson.

143         Álits- og matsgjörð varðandi landbrot Fróðár í Fróðárhreppi

144         Lind hjá Bessastöðum

145         Botnsá í Hvalfirði : samanburður á rennslinu úr Hvalvatni og af svæðinu neðan þess 

146         Hornafjarðarfljót : álestrar 1957 

147         Tökustaðir vatnssýnishorna [kort]

148         Dýptarkort stöðuvatna : reglur um teiknun / Jakob Gíslason

149         Brúará og Hrútá

150         Hámarkshiti í Ölfusá og fleiri ám sunnanlands

151         Þorlákshöfn, Ölfusá, hiti í Sogi

152         Vatn og vetur 1957/1958 

153         Tillögur Vatnamælinga varðandi gagnasafn

154         vantar alveg - titill óþekktur

155         Tindfjallajökull : snjómæling apríl, maí 1958 / Jóhannes Briem og Valur Jóhannesson

156         Bakvatn

157         Sogið : stíflustæði neðan Þingvallavatns : dýpi og botnrannsókn

158          Varmá, Álafossi

159          Målinger af söer i Island med ekkolod

160         Hulkortmæssig bearbejdelse af hydrologiske observationer / Sigurjón Rist, Jakob Björnsson

161         Þjórsá og þverár hennar : rennsli 

162         Rennsli hjá virkjunarstöðum, suðvestanlands

163         vantar alveg – titill óþekktur

164         Snjómæling inni á hálendinu

165         Þjórsá : þversnið frá Egilsst. að Þjórsárbrú

166         Kleifarvatn : dýptarmæling og botnrannsóknir

167         Þjórsárísar

168         Skrá yfir skilagreinar 47-58. 11/2 ´59  - ( vantar )

169         Grímsárvirkj. – vatnsmiðlun og vatnsaukning. 18/2 ´59 – (vantar)

170         Varmá hjá Álafossi

171         Grímsárvirkjun : ístruflanir við inntak

172         Tindafjallajökull / Jóhannes Briem, Jón Eyþórsson

173         Sogið : bráðabirgðastífla brestur 17. júní 1959

174         Lindar við Tungnaárkrók  -  (vantar )

175         100 and 1000 years floods in the Þjórsá and Hvítá river systems

176         Hestvatn og Hvítá

177         Blautakvísl á Mýrdalssandi

178         Þjórsá and Hvítá river systems, Southern Iceland : some hydrological aspects / by Sigurjón Rist and Jakob                             Björnsson.

179         Rennslismæling með geislavirkum efnum : Seljalandsá 7. ág. 1959 / Páll Theodórsson.

180         Ísalög : almennt yfirlit  

181         Hestvatn : botnrannsókn

182         Nafnaskipan ferskvatnaísa : (uppkast) 

183         Drög að ísaspá við Tungnaárkrók

184         Snjódráttarvélarkaup

185         Truflanir á rennsli úr Mývatni : Nóv. 1959 / Árni Gíslason

186         Urriðafoss ísaspá 

187         Vetrarhiti við Þórisós / Páll Bergþórsson

188         Vatnsréttindi Hvítár

189         Hvítá og Hestvatn : flóðamörk 

190         Skýrsla um langskurðarmælingar á Vatnajökli 1959 / Steingrímur Pálsson

191         Skeiðarárhlaup 1960 – (vantar)

192         Íshrönn Þjórsár við Urriðafoss 1959/1960

193         Aurburðarrannsóknir

194         Ísaathuganir í Tungnaá : skýrsla Guðm. Sigurðssonar 23. okt. - 7. nóv. 1959 / Guðmundur Sigurðsson

195         Frost í janúar og flóð í febrúar : samanburður á rennsli  

196         Tungnaárkrókur

197         Dynjandisvæðið : virkjunaraðstaða og rennslismælingar

198         Dynjandisvæðið : teikningar

199         Talstöð Mjólkár

200         Hvítá og Hestvatn

201         Borholur við Tungnaá 

202         Laxá í Skilamannahreppi 

203         Athugasemdir og hugleiðingar í sambandi við HARZA advisory report 

204         Vatnsréttindi Hvítár við Hestfjall

204a       Rennsli vatns á Suðurlandi 14-19/4 ´60

205         Hvítá-Þjórsá : grunnvatn á Skeiðum

206         Hrauneyjafoss eða Hrauneyjarfoss 

207         Borholur við Tungnaá : grunnvatnsstaða og hitamæling

207a      Preliminary report of Durham University Exploration Society´s expedition to the Tungnaá region July-August 1960

208         Hvítá, Árhraun : þversnið

209         Grunnvatn á Skeiðum

210         Snjómælistöðvar

211         Athugasemdir við Búrfellsskýrslu Þ.E.

212         Hvítá  Árhraun - þversnið

213         Uppsetning síritara greidd af raforkusjóði 1958/60

214         Vötn á Fjarðarheiði : Kötluár og Miðhúsaá

215         Pearson type III-línur : Vhm 2 Sogið, Ljósafoss; Vhm 107 Hvítá, Árhraun; Vhm 20 Jökulsá á                                                       Fjöllum / Þórður Sigfússon

216         Hestvatn - Hvítá (Iða - Árhraun) : flatarmál og rúmmál

217         Vatnsborð Mývatns

218         Vestfjarðavötn -  (vantar)

219         Rennsli hjá rafstöðvum : tillögur um skýrslusöfnun og úrvinnslu þeirra 

220         Hvítá við Árhraun : flóð 23. febr. 1961

221         Þjórsá við Búrfell : samanb. Urriðaf./Klofaey

222         Mjólkárvirkjun : ístruflanir - þurrðir 

223         Sprengisandsleið : umsögn um skýrslu Jóns J. Víðis dagsetta í marz 1961

224         Mýrará, Snæfjallaströnd

225         The Hydrological survey of Iceland : advisory report to State Electricity Authority / by David E. Donley 

226         Þjórsá við Urriðafoss : hrannir 1960 og '61 jan. - marz. / Haraldur Einarsson  

226a       Hrönn Þjórsár undan Hvassatanga

227         Kjalvegur og Sprengisandsleið, tillögur um endurbætur 15/1 1962   -  (vantar)

228         Svartá, Skagafirði um Reykjafoss : ísaspá

229         Vötn í Kollafirði

230         Uppsetning síritara greidd af raforkusjóði 1958/60 og 1961

231         Úrvinnsla frumgagna - innfærsla á ársblöð : verkaskipting

232         Flood Routing – Procedures 1961  -  (vantar)

233         vantar alveg – titill óþekktur

234         Viðskipti Vatnamælinga við skýrsluvélar – (vantar)

235         Verkefni Skýrsluvéla í jan./febr. 1962

236         Úrvinnsla hjá vatnamælingum

237         Langtíma-langæislínur, 5 ára línur 1962  - (vantar)

238         Miðlun Grímsár vhm 106 – (vantar) 

239         Miðlunarreikningur : verkefni skýrsluvéla í maí 1962

240         Þjórsá við Búrfell : ísaspá

241         Aurburður í Grímsárlón vhm 106 – (vantar)

242         Þjórsá, Búrfell : þversnið V1 - V6 : flatarmál

243         Þjórsá, Búrfell : þversnið V1 - V6 : vatnshæðarmælingar

244         Þjórsá, Urriðafoss : rennslismælingar, júlí 1962

245         Hvalvatn : stíflan og mælingar við ósinn

246         Saurbæjará á Langanesströnd : virkjunaraðstaða

247         Ný verkefni vatnamælinga á sviði rennslismælinga            

               Hugleiðingar um vatnamælingastarfsemina hér á landi í náinni framtíð / Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen  -                  Fylgirit með Skilagrein Sigurjóns Rist nr. 247

248         Skrá yfir bifreiðar árslok 1962

249         Leiðbeiningar með A. OTT síriturum

250         Regn- og snjómælingar 1961

251         Vegamál Vatnamælinga 11/62  -  (vantar)  - fylgiskjal er til

252         Drög að kostnaðaráætlun vatnamælinga 1963 – (vantar)

253         Gönguskarðsárísar

254         Umsögn um skýrslu Harza : Búrfell 60 MW

255         vantar alveg – titill óþekktur

256         Ístruflanir á Þjórsársvæði

257         Hitamælingar 6.-11. jan. ´63 á Þjórsár- og Hvítársvæðum

258         Vatnshæðarmælistöðvar á Íslandi : vatnshæðarmælar í árslok 1962 : tímaáætlun um byggingu vhm '63-'68

259         Ísar Ytri-Rangár við Árbæjarfoss

260         Rennslismælingar á Austurlandi í frostakafla, febr. 1963

261         Uppsetning síritara greidd af raforkusjóði árið 1962

262         Vatnsveita Hafnarfjarðar : skipulag rennslisathugana í Kaldárbotnum

263         Straumhraðamælar nr. 1-9 : töflur

264         Kostnaðaráætlun fyrir Orkudeild 1964

265         Athugun á ísmagni í Þjórsá milli Þjótanda og Egilsstaða 1962-1963 -  (vantar)

266         Afstæðarsnjómælistöðvar okt. ´61 - 31. des. ´62

267         Skrá yfir skilagreinar

268         Þjórsá : ísaathuganir veturinn 1963/64 að 13. febr. ´64

269         4. Norræna vatnafræðimótið : undirbúningsnefndin í Stokkhólmi 19.-21. febr. 1964 

270         International Hydrological Decade : umræður í Stokkhólmi 20.-21. febr. 1964

271         Áhöld og mælitæki hjá Norges Vassdragsvesen og SMHI : febr. 1964  

272         Umsögn um nokkur atriði í skýrslu Mr. D. E. Donley (ág. ´61)

273         Þormóðsstaðaá í Eyjafirði : rennslismæling nr. 1148 3. marz ´64 

274         Ice observations in the lower reaches of Thjórsa River (Búrfell - Urriðafoss) Oct. 29 1963 to March 20 1964

274         Þjórsá ísaathuganir veturinn 1963/64 frá 9. febr. að 21. mars / skýrsla Jóhanns Ólafssonar, Skriðufelli

275         Brandslækur : virkjunaraðstaða

276         Teikningar vatnamælinga fram til 1/1/1964 – (vantar)

277         Ákvörðun á snjómagni / Albert Valdimarsson

278         Underjordisk filtrasjonshastighet for vann - bestemt ved hjelp av J-131 / Per Wendelbo

279         Strengjabraut : vinnuteikningar

280         Snjór og afrennsli í norður Finnlandi / Albert Valdimarsson

281         Um snjó í skógarrjóðrum / Albert Valdimarsson

282         Hvítá hjá Iðu : ísaathuganir Lofts Bjarnasonar, Iðu : 1950/51 - 1963/64 : 14 ár

283         Laxá S-Þing : hæðarkvarðar í Aðaldal

284         Afstæðarsnjómælistöðvar 3/12 1964 – (vantar)

285         Ísaflug með Vorinu um Þjórsár- og Hvítársvæðið 14. des. 1964

286         Skýrsla um ístruflun í Mjólká í Nóv. ´64 / Erlingur Þ. Gissurarson

287         Ísaathuganir í neðri hluta Þjórsár okt. '64-marz '65

288         Vatnshæðarmælistöð : vinnuteikningar / Eberg Elefsen

289         Vatnajökulsferð 7.-12. júní 1965 

290         Fortran - T-línan

291         Regnmælar og afstæðarsnjómælistöðvar : Totalisers and snow survey on relative basis 1963, 1964, 1965, jan.                      1966

292         Snjómæling vetur 1965/66