Rannsóknarstyrkir Orkusjóðs

Orkusjóður er eign ríkisins og ber það ábyrgð á skuldbindingum hans. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum iðnaðarráðherra. Orkustofnun annast daglega umsýslu Orkusjóðs. Hjá Orkustofnun starfar orkuráð, sbr. 6. gr. laga um Orkustofnun, sem gerir tillögur til ráðherra um lánveitingar og greiðslur úr Orkusjóði. Sjá nánar reglugerð um Orkusjóð.

Í 2. grein reglugerðar um Orkusjóð nr.514/2003 eru tilgreindar heimildir til styrkveitinga úr Orkusjóði:

að veita styrki eða áhættulán til hönnunar eða smíði frumgerðar tækja og búnaðar til rannsóknar og nýtingar orkulinda

að veita styrki til sérstakra verkefna á sviði hagkvæmrar orkunotkunar, þ.m.t. til fræðslu og upplýsingastarfsemi 

að veita styrki til verkefna sem stuðla að nýtingu á innlendri orku í stað jarðefnaeldsneytis og styrkja alþjóðasamvinnu um slík verkefni

 Við úthlutun styrkja 2015 verður sérstök áhersla lögð á:


  • hagkvæma orkunýtingu og orkusparnað
  • innlenda orkugjafa
  • vistvænt eldsneyti og sparnað jarðefnaeldsneytis
  • öflun þekkingar á þessum sviðum og miðlun hennar
  • rannsóknir, þróun og samstarf sem að þessu miðar
  • atvinnusköpun

Umsóknarfrestur rennur út 6. mars 2015


Sendið umsókn í gegnum þjónustugátt Orkustofnunar. Notið til innskráningar íslykil island.is. Ef þú ert ekki með íslykil þarftu að sækja hann hér. Ef þú ert nú þegar skráð(ur) með íslykli þá skráirðu þig beint hérna.

Verklagsreglur Orkuráðs við meðferð láns- og styrkumsókna úr Orkusjóði. (pdf)