Ert þú með rannsóknarhugmynd sem tengist olíu eða gasi?

Kolvetnisrannsóknasjóður auglýsir eftir styrkumsóknum með umsóknarfresti til 6. apríl 2016

Kolvetnisrannsóknasjóður er mennta- og rannsóknasjóður í tengslum við kolvetnisstarfsemi á Íslandi. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum iðnaðar - og viðskiptaráðherra, en Orkustofnun annast daglega umsýslu hans.

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að því að efla rannsóknir og vísindalega þekkingu á kolvetnisauðlindum á landgrunni Íslands og á skilyrðum til myndunar þeirra, ásamt rannsóknum á tækni sem beita má við þær aðstæður er þar ríkja. Þetta skal gert meðal annars með því:

  1. að veita styrki til rannsóknarverkefna og sérhæfðra námsáfanga með aðild og/eða atbeina íslenskra mennta- og rannsóknastofnana,
  2. að veita einstaklingum styrki til náms í greinum sem tengjast rannsóknum og vinnslu kolvetnis,
  3. að veita styrki til sérstakra verkefna á sviði kolvetnis, þ.m.t. til fræðslu og upplýsingastarfsemi,
  4. að veita styrki til rannsókna á sýnum og mæligögnum sem safnað er í tengslum við kolvetnisleit, og
  5. að veita styrki til að efla alþjóðasamvinnu um verkefni á landgrunni Íslands.

Umsókn skal senda rafrænt í gegnum þjónustugátt Orkustofnunar eigi síðar en 6. apríl 2016.

Upplýsingar um kolvetnisrannsóknasjóð.