Umsagnir 2005

Umsagnir um þingmál

 • Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á orkusviði
 • Frumvarp til laga um umhverfismat áætlana
 • Frumvarp til laga um virðisaukaskatt o.fl., 697. mál, vetnisbifreiðir
 • Frumvarp til vatnalaga
 • Tillaga til þingsályktunar um úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum
 • Drög að frumvarpi til laga um upplýsingarétt um umhverfismál

Umsagnir um leyfi

 • Umsókn Landsnets hf. til að byggja nýtt tengivirki við Kolviðarhól
 • Umsókn Hitaveitu Suðurnesja hf. um virkjunarleyfi fyrir 100 MWe raforkuveri á Reykjanesi
 • Umsókn Orkubús Vestfjarða um leyfi til að byggja 700 kW virkjun í Tungudal
 • Umsókn Orkuveitu Húsavíkur um rannsóknarleyfi á jarðhita, ásamt fyrirheiti um forgang að nýtingarleyfi innan landamerkja Kelduhverfis
 • Umsókn Orkuveitu Reykjavíkur um virkjunarleyfi fyrir 160 MW raforkuveri á Hellisheiði
 • Umsókn Hitaveitu Suðurnesja um rannsóknarleyfi vegna áætlaðra rannsókna á jarðhita á Reykjanesskaga
 • Umsókn Grís-afls um virkjunarleyfi fyrir 640kW vatnsaflsvirkjun í landi Gríshóls í Helgafellssveit

Aðrar umsagnir

 • Réttmæti dreifigjalds Hitaveitu Suðurnesja hf. á ótryggum orkukaupum Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum
 • Kostnaður Hitaveitu Suðurnesja vegna viðskipta við Varnarliðið
 • Aðalskipulag Hveragerðisbæjar 2005-2017
 • Nýting vindorku til rafmagnsframleiðslu á bújörðum
 • Breyting á jarðhitanýtingu á Reykjanesi, Grindavík og Reykjanesbæ. Tilkynning um matsskyldu
 • Forkaupsréttur ríkissjóðs á jarðhitaréttindum í Gljúfurárholti
 • Breytt orkunýting í Svartsengi. Ákvörðun um hvort hún skuli háð mati á umhverfisáhrifum
 • Kaup Orkuveitu Reykjavíkur á Hitaveitu Rangæinga og einkaleyfi til að starfrækja hitaveitu á veitusvæðinu
 • Rafmagnsverð til fiskeldisfyrirtækja
 • Tillaga að matsáætlun um stækkun Hellisheiðarvirkjunar
 • Virkjun í landi Gríshóls, Helgafellssveit. Matsskylda
 • 740 kW virkjun í landi Neðri-Dals, Rangárþingi eystra. Matsskylda
 • Sala jarðhitahitaréttinda í Grafarlandi
 • Flokkun þjóðjarða
 • Virkjun Fjarðarár í Seyðisfirði. Matsskylda
 • Hitaveita í Grundarfirði. Matsskylda
 • Borun rannsóknarholu í grennd við niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar. Matsskylda
 • Djúpadalsvirkjun 3. Matsskylda
 • Leyfi til rannsókna og til forgangs að nýtingu jarðarinnar Reykjahlíðar