Umsagnir 2004

Umsagnir um þingmál

 • Umsögn um frumvarp til laga um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku 16.4.2004
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003 14.4.2004
 • Umsögn um tillögu til þingsályktunar um vetnisráð 2.4.2004
 • Umsögn Orkustofnunar um tillögu til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun 2004-2008 5.3.2004
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 78/2002, um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar 30.1.2004
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvörp til laga um breytingar á lögum um mat á umhverfisáhrifum (106/2000) og skipulags- og byggingarlögum (73/1997) 30.1.2004
 • Umsögn um tillögu til þingsályktunar um friðun Jökulsár á Fjöllum.
 • Umsögn um frumvarp til laga um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu
 • Umsögn um frumvarp til laga um stofnun Landsnet hf
 • Umsögn um frumvarp til laga laga um breytingu á lögum nr. 17/1991, um einkaleyfi, með síðari breytingum (einkaleyfasamningurinn o.fl.)
 • Umsögn um frumvarp til laga um járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, breytt eignarhald
 • Umsögn um frumvarp til laga um ábúðarlög og jarðalög.
 • Umsögn um frumvarp til laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum
 • Umsögn um frumvarp til laga um verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess.
 • Umsögn um tillögu til þingsályktunar um forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðhita.
 • Breytingar á raforkulögum í desember 2004
 • Umsögn um frumvarp til laga um stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur

Umsagnir um leyfisveitingar

 • Umsögn OS um leyfi til Hitaveitu Suðurnesja til nýtingar jarðhita til orkuframleiðslu á tilgreindu svæði á Reykjanesi 13.1.2004
 • Umsögn um stækkun Lagarfossvirkjunar
 • Umsögn um nýtingarleyfi fyrir jarðhita í landi Munaðarness 20.2.3004
 • Umsögn um umsókn Orkuveitu Reykjavíkur um virkjunarleyfi fyrir 80 MW raforkuveri á Hellisheiði.
 • Umsögn um umsókn Landsvirkjunar um rannsóknarleyfi á vatnasviði Skjálfandafljóts.
 • Umsögn um umsókn Orkuveitu Reykjavíkur um virkjunarleyfi vegna virkjunar í Skjálfandafljóti.
 • Umsögn um umsókn Melmis ehf. til að leita verðmætra málma á 14 landsvæðum.
 • Umsögn um leyfi til lagningar Fljótsdalslínu 3 og 4 og breytingar á Kröflulínu 2 á Fljótsdalsheiði og í Fljótsdal.
 • Umsögn um leyfi er heimili lagningu 420 kV háspennulínu, Sultartangalínu
 • Umsagnir um beiðnir um rannsóknarleyfi í íslenskri lögsögu fyrir rannsóknarskip
 • Umsögn um umsókn Kópavogsbæjar um nýtingarleyfi á grunnvatni í Vatnsendakrikum í Heiðmörk.
 • Umsögn um umsókn Landsvirkjunar um rannsóknarleyfi vegna jarðhita í Gjástykki 30.11.2004
 • Umsögn um umsókn Orkuveitu Reykjavíkur um nýtingarleyfi vegna neysluvatnsvinnslu í Grábrókarhrauni
 • Umsögn um beiðni um rannsóknarleyfi í íslenskri lögsögu fyrir rannsóknarskipið RRR Charles Darwin.
 • Umsögn um beiðni um rannsóknarleyfi í íslenskri lögsögu fyrir rannsóknarskipið Poseidon.
 • Umsagnir varðandi mat á umhverfisáhrifum
 • Bjarnarflagsvirkjun allt að 90 MW virkjun og 132 kW háspennulínu 14.1.2004

Aðrar umsagnir

 • Umsögn um forkaupsrétt á jörðinni Breiðabólsstað í Ölfusi
 • Umsögn Orkustofnunar um nýja reglugerð Hitaveitu Mosfellsbæjar.
 • Umsögn um reglugerðardrög um Orkuveitu Reykjavíkur
 • Umsögn um drög að reglugerð um ölkelduvatn og átappað lindavatn
 • Umsögn um umfang jarðhitaréttinda Hagavík í Grafningi vegna forkaupsréttar ríkissjóðs.
 • Umsögn um vatnsborðssveiflur í Þingvallavatni
 • Álit Orkustofnunar hvort rannsóknarboranir á Hengilssvæðinu skyldu háðar mati á umhverfisáhrifum
 • Umsögn um erindi um niðurlagningu Skeiðsfossvirkjunar
 • Umsögn um hvort ríkið eigi að kaupa rafgreini Áburðarverksmiðjunnar