Umsagnir 2003

Umsagnir um þingmál

 • Tillaga til þingsályktunar um aldarafmæli heimastjórnar, 3. mál 24.11.2003
 • Umsögn um tillögu til þingsályktunar um raforkukostnað fyrirtækja 17.11.2003
 • Umsögn Orkustofnunar um reglugerð um geislavarnir og notkun lokaðra geislalinda12.9.2003
 • Frumvarp til laga um verndun Mývatns og Laxár í Suður Þingeyjarsýslu 10.4.2003
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvörp til laga um Orkustofnun og Íslenskar orkurannsóknir 18.2.2003
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til raforkulaga o.fl., 462. og 463. mál á 128. löggjafarþingi 18.2.2003

Umsagnir um leyfisveitingar

 • Umsögn Orkustofnunar um leyfi til Landsvirkjunar vegna Norðlingaölduveitu 2.10.2003
 • Umsögn OS um beiðni um að námu- og orkuréttindi verði undanþegin við sölu jarðarinnar Þverár í Ólafsfirði 28.8.2003
 • Umsögn vegna umsóknar um hrafntinnunám við Austurbjalla, endanleg umsögn 2.6.2003
 • Umsögn um rannsóknarleyfi frá HS vegna áætlaðra rannsókna á jarðhita á Heimaey 7.5.2003
 • Umsögn Orkustofnunar um leyfi til rannsókna v/ mögulegrar nýtingar á jarðhita á Þeistareykjum 10.4.2003
 • Virkjunarleyfi til handa Fallorku ehf vegna Djúpadalsvirkjunar í Djúpadalsá í Eyjafirði 7.4.2003
 • Erindi Bolungarvíkurkaupstaðar um að undanskilja vatns-, námu- og jarðhita- og jarðorkuréttindi á landsspildu í landi gils í Bolungarvík 28.3.2003
 • Umsögn OS um erindi HS - Frekari raforkuvirkjanir á Reykjanesi og Svartsengis/Eldvarpasvæðinu 26.2.2003
 • Umsögn um erindi frá Kötluvikri 6.2.2003
 • Rannsókn Orkuveitu Reykjavíkur vegna neysluvatns í Grábrókarhrauni. Tilkynning um breytingu á rannsóknaráætlun 27.1.2003

Umsagnir varðandi mat á umhverfisáhrifum

 • Bjarnarflagsvirkjun allt að 90 MW og 132 kV Bjarnarflagslína 1 í Skútustaðahreppi. Tillaga að matsáætlun 10.1.2003

Aðrar umsagnir

 • Vatnsvernd og fyrirhuguð niðurdæling frá orkuvirkjun OR á Hellisheiði 24.11.2003
 • Umsögn og athugasemdir við Náttúruverndaráætlun 2003-2008 11.6.2003
 • Umsögn um rannsókn á umfangi magni og afkastagetu mögulegra jarðhitasvæða í Brennisteinsfjöllum 30.4.2003
 • Ósk um að Orkustofnun gefi umsögn um hve langan tíma taki að undirbúa framkvæmdir við Skaftárveitu 14.1.2003
 • Niðurstaða umsóknar um rannsóknarleyfi á Torfajökulssvæðinu 8.1.2003