Umsagnir 2002

Umsagnir um þingmál

 • Umsögn Orkustofnunar um tillögu til þingsályktunar um aðgerðir gegn ójafnvægi í byggðamálum, 29. mál 29.11.2002
 • Umsögn Orkustofnunar um tillögu til þingsályktunar um neysluvatn, 13. mál 29.11.2002
 • Umfjöllun um neysluvatn í tilefni að beiðni iðnaðarnefndar um umsögn um þingsályktunartillögu um neysluvatn. Fylgiskjal með umsögn orkumálastjóra, dags. 29. nóv. 2002 29.11.2002
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvörp til laga, lögð fram á 128. löggjafarþingi 2002-2003: 336. mál, Vísinda- og tækniráð; 357. mál, opinber stuðningur við vísindarannsóknir; 345. mál, opinber stuðningur við tækniþróun og nýsköpun 27.11.2002
 • Umsögn um tillögu til þingsályktunar um neysluvatn, 679. mál 30.4.2002
 • Umsögn um frumvarp til laga um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar 11.4.2002
 • Umsögn um tillögu til þingsályktunar um sjóðandi lághitasvæði 2.4.2002
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvörp til laga: 539. mál, Vísinda- og tækniráð; 549. mál, opinber stuðningur við vísindarannsóknir; 553. mál, opinber stuðningur við tækniþróun og nýsköpun 22.3.2002
 • Frumvarp til laga um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu 13.3.2002
 • Umsögn um tillögu til þingsályktunar um virkjun Hvalár í Ófeigsfirði, 54. mál 1.3.2002
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í FLjótsdal, 503 mál 1.3.2002
 • Umsögn um tillögu til þingsályktunar um rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann, 46. mál 28.1.2002
 • Sameiginleg umsögn Orkustofnunar og Krabbameinsfélags Íslands um tillögu til þingsályktunar um rannsókn á áhrifum háspennulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamann, 46. mál 22.1.2002

Umsagnir um leyfisveitingar

 • Umsókn Tóftardrangs um nýtingarleyfi á jarðhita í landi Þorpa 1.10.2002
 • Viðbótarumsögn um leyfi til að byggja allt að 400 kW vatnsaflsvirkjun við Húsafell í Borgarfirði 29.8.2002
 • Umsögn um útgáfu virkjunarleyfis fyrir Kárahnjúkavirkjun 8.8.2002
 • Umsögn um leyfi til að byggja allt að 400 kW vatnsaflsvirkjun við Húsafell í Borgarfirði 6.8.2002
 • Framlenging á rannsóknarleyfi vegna svæðis ofan Hveragerðis 18.7.2002
 • Rannsóknarleyfi í Köldukvíslarbotnum 18.7.2002
 • Umsóknir Hitaveitu Suðurnesja og Landsvirkjunar um leyfi til jarðhitarannsókna á Torfajökulssvæðinu 4.7.2002
 • Umsögn umhverfisráðuneytis vegna umsóknar um rannsóknarleyfi á Þeistareykjum 25.6.2002
 • Rannsóknarleyfi á Þeistareykjum 12.4.2002
 • Nýtingarleyfi á jarðhita í landi jarðarinnar Öndverðarnes I í Grímsnes- og Grafningshreppi 2.4.2002
 • Endurnýjun á leyfi til rannsóknar og nýtingar á jarðhita í landi Reykja í Ölfusi 25.3.2002

Umsagnir varðandi mat á umhverfisáhrifum

 • Norðlingaölduveita sunnan Hofsjökuls. Mat á umhverfisáhrifum 16.7.2002
 • Norðlingaalda sunnan Hofsjökuls. Mat á umhverfisáhrifum 15.5.2002
 • Virkjun á Hellisheiði. Tillaga að matsáætlun 5.3.2002

Aðrar umsagnir

 • Stjórnsýslukæra Náttúruverndar ríkisins vegna úrskurðar Skipulagsstofnunar um jarðhitanýtingu á Reykjanesi 4.12.2002
 • Umsögn á reglugerð fyrir Biskupstungnaveitu 18.7.2002
 • Varðar breytingu á reglugerð um Hitaveitu Húnaþings vestra 16.7.2002
 • Umsögn OS um einkaleyfi til starfsrækslu hitaveitu - Eyja og Miklaholtshreppur 23.1.2002
 • Hitaveita Flúða og nágrennis - umsögn um endurgerð reglugerðar fyrir Hitaveitu Flúða efitr ábendingum frá Orkustofnun 10.1.2002