Umsagnir 2001

Umsagnir um þingmál

 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um breytingar á vatnalögum (þskj. 11 - 11. mál) 10.12.2001
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til raforkulaga 20.8.2001
 • Umsögn um tillögu til þingsályktunar um samráð stjórnvalda við frjáls félagasamtök, 46. mál 18.4.2001
 • Umsögn Orkustofnunar um þingsályktunartillögu um sjálfbæra atvinnustefnu 18.4.2001
 • Þingsályktunartillaga um úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum, 116. mál 14.3.2001
 • Tillaga til þingsályktunar um tilnefningu Eyjabakka sem votlendissvæðis á skrá Ramsar-samningsins 5.1.2001

Umsagnir um leyfisveitingar

 • Umsögn vegna umsóknar Landsvirkjunar um leyfi til virkjunar við Búðarháls 25.7.2001
 • Einkaleyfi til reksturs hitaveitu í Öxarfjarðarhreppi 20.6.2001
 • Umsögn um leyfi til að virkja Burstabrekkuá í Ólafsfirði til raforkuframleiðslu 25.5.2001
 • Umsögn um leyfi til að virkja Botnsá í Súgandafirði til raforkuframleiðslu 3.5.2001
 • Umsögn Orkustofnunar um stækkun Nesjavallavirkjunar úr 60 í 90 MW 24.4.2001
 • Landsvirkjun óskar leyfis að rannsaka nýtanlegan jarðhita á Kröflusvæðinu - umsögn OS 19.2.2001

Umsagnir varðandi mat á umhverfisáhrifum

 • Umsögn um tillögu að matsáætlun vegna jarðhitanýtingar á Reykjanesi 25.9.2001
 • Tillaga að matsáætlun um Norðlingaölduveitu 18.9.2001
 • Umsögn um matsáætlun vegna Urriðafossvirkjunar 30.8.2001
 • Umsögn um tillögu að matsáætlun fyrir Núpsvirkjun í Þjórsá 29.8.2001
 • Umsögn um mat á umhverfisáhrifum Villinganesvirkjunar í Skagafirði 16.7.2001
 • Sultartangalína 3. Drög að tillögu um matsáætlun 13.6.2001
 • Mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar með allt að 750 MW afli 31.5.2001
 • Borun rannsóknarholu og vegagerð í Grændal, Ölfusi 14.3.2001

Aðrar umsagnir

 • Vatnafræðistofnun í Íran undir verndarvæng UNESCO 17.9.2001