Umsagnir 2000

Umsagnir um þingmál

 • Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997, með síðari breytingum, 190. mál á 126. löggjafarþingi 2000-2001 6.12.2000
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolefnis, 175. mál 1.12.2000
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 49/1999 um orkusjóð (15. mál, lagt fram á 126. löggjafarþingi 2000-2001) 24.11.2000
 • Frv. til laga um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins 25.4.2000
 • Frumvarp til laga um orkunýtnikröfur 25.4.2000
 • Lagafrumvarp um mat á umhverfisáhrifum 24.3.2000
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum 20.3.2000
 • Umsögn um frumvarp til laga um aukatekjur ríkissjóðs, 258. mál, gjaldtökuheimildir o.fl. 28.2.2000

Umsagnir um leyfisveitingar

 • Ósk Orkuveitu Reykjavíkur um rannsóknarleyfi á Hengilssvæðinu 4.12.2000
 • Ósk Orkuveitu Reykjavíkur um rannsóknarleyfi í Brennisteinsfjöllum 18.9.2000
 • Rannsóknarleyfi á jarðhita á og við Rosmhvalanes, með ósk um fyrirheit að forgangi að nýtingarleyfi 3.4.2000

Umsagnir varðandi mat á umhverfisáhrifum

 • Matsáætlun - Villinganesvirkjun í Skagafirði 5.10.2000

Aðrar umsagnir

 • Drög að reglugerð um mat á umhverfisáhrifum, athugasemdir Orkustofnunar 5.9.2000
 • Hitaveita Hveragerðis - gjaldskrá - umsögn 20.3.2000
 • Hitaveita Þorlákshafnar 29.2.2000