Umsagnir 1999

Umsagnir um þingmál

  • Skrifleg fyrirspurn frá Kristjáni L. Möller á þskj. 76, nýtt og aukið svar Orkustofnunar 9.11.1999
  • Umsögn Orkustofnunar um drög að frumvarpi til raforkulaga 27.5.1999

Umsagnir um leyfisveitingar

  • Rannsóknarleyfi Hitaveitu Suðurnesja á Trölladyngjusvæðinu 30.4.1999

Umsagnir varðandi mat á umhverfisáhrifum

  • Varðar frummat á umhverfisáhrifum Villinganesvirkjunar í Skagafirði 17.12.1999
  • Mat á umhverfisáhrifum jarðvarmavirkjunar í Bjarnarflagi 4.11.1999

Aðrar umsagnir

  • Drög að reglugerð fyrir Hitaveitu Skagafjarðar 13.10.1999
  • Drög að reglugerð fyrir Hitaveitu Flúða og nágrennis 13.10.1999
  • Drög að reglugerð fyrir Hita- og vatnsveitu Akureyrar 14.6.1999
  • Drög að reglugerð fyrir Hitaveitu Dalvíkur 14.6.1999