Umsagnir 1998

Umsagnir til Alþingis

 • Umsögn Orkustofnunar um tillögu til þingsályktunar um sjálfbæra orkustefnu 15.1.1999
 • Umsögn Orkustofnunar um frv. til laga um Orkusjóð, 225. mál 16.12.1998
 • Umsögn Orkustofnunar um mat á umhverfisáhrifum vegna Fljótsdalsvirkjunar 17.11.1998
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um eignarhald á auðlindum í jörðu og gjald fyrir nýtingu þeirra 16.4.1998
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um eignarhald á virkjunarrétti vatnsfalla og gjald fyrir nýtingu virkjunarréttar 16.4.1998
 • Umsögn Orkustofnunar um tillögu til þingsályktunar um skipan opinberrar nefndar um auðlindagjald 16.4.1998
 • Umsögn Orkustofnunar um þingsályktunartillögu um þjóðgarða á miðhálendinu 16.3.1998
 • Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta 12.3.1998
 • Umsögn um frumvarp til laga um eignarhald og auðlindir í jörðu 9.3.1998

Aðrar umsagnir

 • Drög að reglugerð fyrir Orkuveitu Reykjavíkur 3.12.1998
 • Umsögn Orkustofnunar um ósk Hitaveitu Suðurnesja um virkjunarleyfi fyrir 30MW raforkuver í Svartsengi 10.8.1998