Samgöngustefna Orkustofnunar

Orkustofnun er leiðandi afl í þjóðfélaginu varðandi orkuskipti í samgöngum. Í því hlutverki ber stofnuninni að sýna gott fordæmi og setur því eftirfarandi samgöngustefnu með það að leiðarljósi að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum.

  1. Starfsmenn sem skuldbinda sig til að ferðast á vistvænan hátt til og frá vinnu eiga rétt á samgöngustyrk frá stofnuninni. Með vistvænum samgöngum er átt við allan ferðamáta annan en að ferðast til og frá vinnu á einkabíl, svo sem að ganga, hjóla eða ferðast með strætisvögnum.
  2. Starfsfólk Orkustofnunar skal, þegar kostur er, nýta almenningssamgöngur á vinnutíma á kostnað stofnunarinnar og leitast við að hjóla eða ganga styttri vegalengdir nema sérstakar aðstæður kalli á annað.
  3. Leitast verður við að draga úr ónauðsynlegum ferðum með hjálp upplýsingatækni og aukinni samnýtingu ferða.
  4. Orkustofnun tryggir góða aðstöðu fyrir reiðhjól fyrir starfsfólk og gesti stofnunarinnar.
  5. Fyrir það starfsfólk sem að jafnaði notar vistvænan samgöngumáta greiðir stofnunin leigubílakostnað þegar nauðsyn ber til á vinnutíma, t.d. vegna veikinda og/eða slysa.
  6. Til að auðvelda starfsmönnum að nýta sér vistvæna ferðamáta til og frá vinnu mun Orkustofnun sjá um farkosti vegna ferða starfsmanna á vinnutíma, s.s.  með rafhjólum, deilibílum, bílaleigubílum eða leigubílum.
  7. Þegar leigðar eru bifreiðar, deili-, bílaleigu- eða leigubílar, skal ávallt leitað þjónustu fyrirtækja sem bjóða upp á bifreiðar knúnar endurnýjanlegum orkugjöfum og/eða bifreiðum með útblástursgildi undir 100 g CO2/km. Ávallt skal óskað eftir slíkum bifreiðum nema sérstakar aðstæður kalli á stærri bifreiðar.
  8. Stefna Orkustofnunar er að reka ekki eigin bifreiðar.
  9. Starfsmenn skulu ávallt á vinnutíma og í ferðum á vegum stofnunarinnar gæta fyllsta öryggis við val á samgöngutækjum og fylgja lögum og almennum reglum við notkun þeirra.

15. desember 2017

Guðni A. Jóhannesson
orkumálastjóri