Orkustofnun

Orkustofnun starfar undir yfirstjórn Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis samkvæmt  lögum um Orkustofnun og samkvæmt  reglugerð um Orkustofnun. Auk þess er kveðið á um hlutverk stofnunarinnar í öðrum lögum.

Hlutverk Orkustofnunar:

 

  • Orkustofnun fer með stjórnsýslu í orkumálum og aflar þekkingar á orkulindunum og öðrum jarðrænum auðlindum
  • Safnar gögnum og heldur gagnagrunn um orkulindir og aðrar jarðrænar auðlindir.
  • Stendur fyrir rannsóknum á orkulindum og öðrum jarðrænum auðlindum landsins og öðrum viðfangsefnum á sviði orkumála.
  • Vinnur að áætlanagerð til langs tíma um orkubúskap þjóðarinnar.
  • Er ríkisstjórn til ráðuneytis um orkumál og önnur auðlindamál.
  • Fer með leyfisveitingar vegna rannsókna og nýtingar á auðlindum og orkuvinnslu.
  • Annast stjórnsýslu sem stofnuninni er falin með lögum, svo sem auðlindalögum, vatnalögum, raforkulögum, lögum um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins og lögum um kolvetni.
  • Annast eftirlit með framkvæmd raforkulaga, sérstaklega sérleyfishluta þeirra, flutningi og dreifingu raforku, sem og framangreindum sérlögum á sviði auðlindamála.
  • Fer með umsýslu Orkusjóðs, jarðhitaleitarátaks, niðurgreiðslna vegna húshitunar og sér um vettvang um vistvænt eldsneyti