Reglur um viðbúnað og viðbrögð við jarðskálftavá vegna losunar á vökva í jörðu um borholur

Setning reglnanna hefur þrjú meginmarkmið. Í fyrsta lagi að nýtingaraðilar jarðhita sem hyggjast losa vökva aftur djúpt í jörðu um borholur leggi mat á jarðskjálftahættu vegna losunar á vökva í jörðu áður en ráðist er í framkvæmdir,  í öðru lagi að í því ferli hugi þeir að því hvernig best sé að draga úr líkum á aukningu á jarðskjálftavirkni vegna losunarinnar og í þriðja lagi að þeir komi sér upp viðbragðsáætlun sem hægt verði að grípa til ef jarðskjálftar verða við eða vegna losunarinnar. 

Í því skyni að skýra nánar einstök efnisatriði í reglunum og gefa dæmi um atriði sem rekstraraðilar jarðhitanýtingar geta haft í huga við undirbúning og framkvæmd losunar vökva í jörðu um borholur hefur Orkustofnun jafnframt unnið leiðbeiningar fyrir reglurnar.


Sjá nánar fjallað um losun á vökva í jörðu hér .