Borholureglur

Reglur þessar lúta að skráningu, hönnun og frágangi borholna, sem og skil á upplýsingum til Orkustofnunar. Tekið er tillit til umsagna sem stofnuninni bárust í tveimur umsagnarferlum um þær haustið 2018 og vorið 2019.

Fyrstu drög að borholureglum til umsagnar voru sendar út 5. júlí 2018 - sjá frétt.  Endurskoðuð drög að borholureglum voru send til umsagnar 30. janúar 2019 – sjá frétt.   Reglurnar voru gefnar út 28. október 2019 sjá frétt.     

Markmið reglnanna er að að skilgreina aðferðir og skyldur við skráningu, hönnun, tilkynningu, borun og frágang á borholum. Er það von Orkustofnunar að með því megi auka öryggi m.a. almennings í nágrenni borholna.

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum um reglurnar skal hafa samband við Orkustofnun á netfangið os@os.is eða með skriflegum hætti til stofnunarinnar

Sjá reglurnar og tilheyrandi fylgiskjöl hér að neðan :