Orkuspárnefnd

Orkuspárnefnd var síðast skipuð árið 2019 og í henni eiga sæti eftirtaldir fulltrúar:                           

Orkumálastjóri er formaður orkuspárnefndar. Hann skipar faghópa sem starfa hver á sínu fagsviði, þ.e. raforkuhóp, jarðvarmahóp og eldsneytishóp. Formenn faghópa, sem hér með hafa einnig verið skipaðir, eiga einnig sæti í nefndinni.

Orkumálastjóri og formaður viðkomandi faghóps munu bjóða hlutaðeigandi hagsmunaaðilum að tilnefna fulltrúa í faghópana.

Hafa eftirtalin verið tilnefnd í orkuspárnefnd:

  • Guðni A. Jóhannesson, Orkustofnun, skipaður formaður orkuspárnefndar
  • Björn Rúnar Guðmundsson, Hagstofa Íslands, tilnefndur af Hagstofustjóra
  • Jón Ásgeir H. Þorvaldsson, Orkustofnun, formaður eldsneytishóps
  • Jónas Ketilsson, Orkustofnun, formaður jarðvarmahóps
  • Rán Jónsdóttir, Orkustofnun, raforkuhópur
  • Sverrir Jan Norðfjörð, Landsnet, formaður raforkuhóps, til nefndur af forstjóra Landsnets.