Starfshættir eldsneytishóps

Orkuspárnefnd hefur skilgreint markmið með starfi eldsneytishóps sem hópurinn vinnur eftir:

 1. Útbúa eldsneytisspá byggða á gögnum um eldsneytisnotkun og upplýsingum um hagræna þætti sem Orkuspárnefnd skilgreinir. Spárnar skulu útbúnar eigi sjaldnar en á 5-7 ára fresti og þá farið ítarlega yfir allar forsendur og útbúin ítarleg skýrsla.
 2. Safna árlega saman og setja inn í gagnagrunn Orkuspárnefndar rauntölur um:
  - Eldsneytissölu olíufélaga eftir notkunarflokkum sem skal liggja fyrir í lok apríl.
  - Notkun fyrirtækja á Íslandi á eldsneyti sem þau flytja sjálf inn til landsins.
  - Eldsneytiskaup íslenskra skipa- og flugfélaga erlendis.
  Tímasetningar miða við að gögn liggi fyrir tímalega en ef svo er ekki getur úrvinnslu seinkað.
 3. Bera saman rauntölur síðasta árs við spár og skal slíkt liggja fyrir í byrjun maí.
 4. Láta Orkuspárnefnd vita ef nýjar tölur benda til þess að nýjasta eldsneytisspá muni ekki standast nógu vel til að hægt sé að meta hvort þörf sé á að gera breytingar á spánni til að lagfæra hana.
 5. Birta allar niðurstöður hópsins á heimasíðu nefndarinnar ásamt gögnum í samræmi við verklag hópsins varðandi birtingu gagna.

Hugsanleg breyting væri að endurreikna spána árlega út frá nýjum rauntölum eins og gert hefur verið varðandi raforkuspá.