Verkefni styrkt af Orkusjóði 2011-2015Ártal Styrkhafi Heiti verkefnis Styrkupphæð
(kr.)
Skýrslur, nánari uppl.
2015        
2015 Íslensk NýOrka ehf. Drægnireiknir fyrir rafbíla 1.400.000 Lokaskýrsla
2015 ElCorrect ehf. Greining á orkunýtingu til uppfærslu á rafsíu 2.300.000 Lokaskýrsla
2015 Ívar G. Ingvarsson Íslenskur jarðvegur - órannsökuð orkuauðlind 1.700.000 Lokaskýrsla 
2015 Orkey ehf. Vinnsla á fitu- og olíuríkum úrgangi til lífdísilframleiðslu 1.000.000 Lokaskýrsla
2015 Sigurður Brynjólfsson Brennisteinsvetni frá jarðvarmavirkjunum nýtt til framl. á lífefnum 750.000 Lokaskýrsla
2015 ReSource International ehf. Production of biofuel from fish-oil by-products 1.500.000 Lokaskýrsla
2015 Nýsköpunarmiðstöð Íslands Ljósveiðar - orkusparnaður í togveiðum 3.600.000 Lokaskýrsla
2015 Sigfús Björnsson, próf. Þróun og smíði lífofns til ræktunar tvíhama örþörunga 1.500.000  
2015 Sigurður Karl Jónsson Færanleg tvenndarvél 2.100.000  
2015 Unnsteinn Hermannsson Endurnýjanleg orka í landbúnaði 2.400.000 Lokaskýrsla
2015 Nýsköpunarmiðstöð Íslands Vistvænt eldsneyti úr afgasi jarðhitavirkjana 1.000.000

Lokaskýrsla

Lokaskýrsla - yfirlit

2014        
2014 Sigfús Björnsson prófessor Hönnun og bygging lífofna fyrir tvíhama þörungaeldi 1.500.000  
2014 BMJ - energy ehf. Þróun stýribúnaðar fyrir vatnsaflsvirkjanir til aukins rekstraröryggis 2.000.000 Lokaskýrsla
2014 Magnús Guðmundsson Tvöföldun metanvinnslu með hjálp rafpúlsa 2.000.000 Lokaskýrsla
2014 Valorka ehf. Þróun sjávarorkutækni - sjóprófanir og ölduhrókur 3.000.000 Lokaskýrsla
2014 Orkuver ehf. Umhverfisvænt inntak fyrir smávirkjanir, annar áfangi 2.000.000  
2014 Rafey ehf. Orka fyrir smábýli 650.000  
2014 Svinna verkfræði ehf. Jarðvarmi - matvæli - ferðamenn 3.100.000 Lokaskýrsla
2014 HÍ verkfræði og náttúruv.sv. Prófunarbúnaður fyrir eldsneyti
  (ekki unnið - styrkur felldur niður árið 2016) 
2.715.000  
2014 Michael Edward Sugar Achieving Grid Optimizing with Advanced Modelling 250.000 Lokaskýrsla
2014 ReSource International ehf. Pyrolysis of plastic waste for fuel production 3.000.000 Lokaskýrsla  
2014 Navitas ehf. LNG Terminal Ísland/Færeyjar 3.000.000 Lokaskýrsla  
2014 Lífsmynd ehf. Heimildarmynd um Jón Kristinsson frumkvöðul og arkitekt 450.000  
2014 N4 Sjónvarp Orka landsins - 7 sjónvarpsþættir

Orka landsins -Vatn

Orka landsins - Raforka

Orka landsins - Raforka 2. hluti

Orka landsins - Jarðvarmi

Orka landsins - Jarðvarmi  - seinni  hluti

Orka landsins - Eldsneyti

Orka landsins - Eldsneyti - seinni hluti

1.700.000  7 þættir
2013        
2013  HÍMiðlun vistvænnar orku milli árstíða 2.200.000   
2013 Breather Ventilation ehf. Smíði frumgerðar Andblæs  1.600.000  
2013 Dexta orkutækni- lausnir ehf. Orkusparandi kornþurrkari 1.750.000  Lokaskýrsla  
2013  Háskólinn í Reykjavík Orkusparandi toghlerar 3.000.000   
2013  HÍ verkfræði og náttúruv.sv. Raforkunotkun heimila 670.000  Lokaskýrsla  
2013 HÍ verkfræði og náttúruv.sv. Gösun lífræns hráefnis - Varmaafl, rafafl og eldsneyti 3.015.000   
2013 IceWind ehf. Ræsivægisstýring fyrir vindtúrbínur 406.000 Lokaskýrsla
2013  Magnús Kári Ingvarsson Orkunotkun fiskþurrkunar 240.000  Lokaskýrsla
2013 María Sigríður Guðjónsdóttir Eiginleikar tveggja fasa streymis vatns og gufu í jarðhitakerfum 500.000  Lokaskýrsla
2013  Matís  Örveruorka  2.520.000   
2013  Michael Sugar Optimizing an electric grid using energy storage  220.000 Lokaskýrsla
2013 Norðursigling ehf. Notkun á endurnýjanlegri orku á sjó (RENSEA II) 4.000.000   
2013 Rafey ehf. Upphitun með vindorku
- (ekki unnið - styrkur felldur niður) -
1.550.000   
2013 Valorka ehf.  Sjávarorkuverkefni Valorku, hverflaþróun og rannsóknir 2.500.000  Lokaskýrsla
2013 Orkuver ehf.  Umhverfisvænt inntaksmannvirki  fyrir smávirkjanir 1. áfangi 1.500.000  Lokaskýrsla  
2012  


2012  Gefn ehf. - Ásgeir Ívarsson  Asetín 2.000.000   
2012  Metanorka ehf.  Þróun lítilla metanhreinsistöðva  2.500.000 Lokaskýrsla
2012  Ramp ehf.  Þróun og prófun greiningarkerfis til að auðvelda innleiðingu rafbíla  1.200.000 Lokaskýrsla  
2012  Gunnar Skúlason Kaldal  Hermun áraunar í háhitaborholum  374.000 Lokaskýrsla  
2012  Norðursigling ehf.  Notkun á endurnýjanlegri orku á sjó (RENSEA)   2.150.000  
2012  Íslensk NýOrka ehf.  Millistykkið  1.550.000 Lokaskýrsla  
2012  Landbúnaðarháskóli Íslands  Orkunotkun og orkusparnaður í búrekstri 2.829.000 Lokaskýrsla  
2012  Karl Eskil Pálsson  SPAR - akstur  700.000  
2012  Marta Guðrún Daníelsdóttir Orkumál og unga fólkið   1.000.000  
2012  Jón Svavar Þórðarson  Nýting berghita   600.000  
2012  Reynir Smári Atlason  Energy return on Investment of Geothermal and Hydro Power Plants  500.000 Lokaskýrsla  
2012 Efla verkfræðistofa  Lífgasvinnsla fyrir sjálfbær kúabú  1.250.000  
2012 Sæþór Ásgeirsson  Uggadrif fyrir báta og skip   660.000 Lokaskýrsla  
2012  Silja Rán Sigurðardóttir  Ákvarðanataka fyrir nýtingu jarðvarmakerfa 1.000.000 Lokaskýrsla
2012 Sævar Birgisson Arðsemi- og hagkvæmnismat á lífdíeselframleiðslu á Íslandi  1.050.000 Lokaskýrsla  
2012  Nýsköpunarmiðstöð Íslands  Tvöföldun á metanframleiðslu með hjál rafpúlsa   2.909.000 Lokaskýrsla  
2012  Jón Tryggvi Guðmundsson  Metanvinnsla í Hraungerði 2.300.000 Lokaskýrsla  
2011   
 
2011 Hannes Arnórsson  Metan vefreiknilíkan og kynning  800.000 Lokaskýrsla
2011  Hannibal - félag  Framleiðsla á eldsneyti með óbeinni gösun á Íslandi   4.000.000
2011  Hveravallafélagið  Hveravallavirkjun   2.450.000 Lokaskýrsla
Ritgerð
2011  Íslensk NýOrka  Visthæft eldsneyti - fræðsla og miðlun upplýsinga til sveitarfélaga 430.000 Lokaskýrsla  
2011 Keilir  Að virkja umhverfi sitt  500.000
2011  Mannvit hf.  Metangerð að Þverá   3.250.000 Lokaskýrsla  
2011  Marta Guðrún Daníelsdóttir  Orkumál og unga fólkið - námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla  700.000
2011  Matís ohf.  Orka úr örverum - örorka (2. hl.)   3.600.000
2011 Metanorka ehf.  Þróun á hagkvæmum einingum til framleiðslu metaneldsneytis í dreifbýli   2.450.000 Lokaskýrsla
2011  NGK-verkefnalausnir  Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda   500.000
2011 Prófessor Sigfús Björnsson Gösun á lífrænum úrgangi til framleiðslu vökvaeldsneytis   2.000.000 Lokaskýrsla
2011  Skógrækt ríkisins  Kynding með viðarpillum í Grímsey - hagkvæmiathugun   1.740.000 Lokaskýrsla
2011  Sæþór Ásgeirsson  Vindmyllur fyrir sumarhús   400.000 Lokaskýrsla
2011  Valorka ehf.  Valorka hverfillinn - 2 þróunaráfangi   4.200.000 Lokaskýrsla
2011  Verkfræðistofa Norðurlands ehf.  Virkjun neysluvatns til raforkuframleiðslu  380.000 Lokaskýrsla