Orkusjóður

Orkusjóður er eign ríkisins og ber það ábyrgð á skuldbindingum hans. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra. Orkustofnun annast daglega umsýslu Orkusjóðs. Ráðherra skipar þrjá menn í ráðgjafarnefnd Orkusjóðs til fjögurra ára, sbr. 8. gr. laga um Orkustofnun, sem gerir tillögur til ráðherra um lánveitingar og greiðslur úr Orkusjóði. Sjá nánar reglugerð um Orkusjóð.

Hlutverk Orkusjóðs er samkvæmt reglugerð nr. 185/2016.


Verklagsreglur ráðgjafanefndar Orkusjóðs við meðferð láns- og styrkumsókna úr Orkusjóði


Orkusjóður auglýsir sérstaka styrki 2018


Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs ákvað að styrkveitingar Orkusjóðs 2018  yrðu samkvæmt b) lið 7.gr. reglugerðar nr. 185/2016 um Orkusjóð  þ.e. „styrkir til verkefna sem leiði til lægri kostnaðar við óniðurgreidda rafkyndingu húsnæðis og mannvirkja í eigu sveitarfélaga.“  

Um er að ræða fjárfestingarstyrki, sem hæst geta numið 50% af áætluðum kostnaði einstakra verkefna,  þó að hámarki 5 m.kr.

Umsóknarfrestur er til 18. apríl 2018   Sjá nánar hér.

Umsóknir sendist í gegnum þjónustugátt Orkustofnunar.

Umsýsla Orkusjóðs er í höndum Jakobs Björnssonar á Akureyrarsetri Orkustofnunar.

Orkusjóður

Akureyrarsetur Orkustofnunar
Rangárvöllum
603 Akureyri
sími: 569 6083 / 894 4280
netfang: jbj@os.is