Orkusjóður

Orkusjóður er eign ríkisins og ber það ábyrgð á skuldbindingum hans. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra. Orkustofnun annast daglega umsýslu Orkusjóðs. Ráðherra skipar þrjá menn í ráðgjafarnefnd Orkusjóðs til fjögurra ára, sbr. 8. gr. laga um Orkustofnun, sem gerir tillögur til ráðherra um lánveitingar og greiðslur úr Orkusjóði. Sjá nánar reglugerð um Orkusjóð.

Hlutverk Orkusjóðs er samkvæmt reglugerð nr. 185/2016.


Verklagsreglur ráðgjafanefndar Orkusjóðs við meðferð láns- og styrkumsókna úr Orkusjóði


Sérstakir styrkir Orkusjóðs 2019


Vísað er til b) liðar 7. gr. reglugerðar nr. 185/2016 :

Um Orkusjóð en þar segir: „Styrki til verkefna sem leiði til lægri kostnaðar við óniðurgreidda
rafkyndingu húsnæðis og mannvirkja í eigu sveitarfélaga.“

   Sá nánar í auglýsingu.

Umsóknarfrestur er til 20. október 2019.

Umsýsla Orkusjóðs er í höndum Jakobs Björnssonar á Akureyrarsetri Orkustofnunar, sem veitir nánari upplýsingar.

Orkusjóður                                                                                                                                                            Akureyrarsetur Orkustofnunar
Rangárvöllum
603 Akureyri
sími: 569 6083 / 894 4280
netfang: jbj@os.is