Útgefin leyfi Orkustofnunar í tímaröð

Leitarvalmynd fyrir útgefin leyfi Orkustofnunar

 • 2019 OS-2019-L017-01 20.12.2019 Nýtingarleyfi á jarðhita í Hoffelli, sveitarfélaginu Hornafirði
 • 2019 OS-2003-L001-03 11.12.2019 Breyting á nýtingarleyfi í Arnarfirði
 • 2019 OS-2019-L016-01 11.12.2019 Leyfi til rannsókna á lausum jarðefnum á hafsbotni utan netlaga í Þerneyjarsundi, Kollafirði, Faxaflóa
 • 2019 OS-2015-L001-03 11.11.2019 Framlenging á rannsóknarleyfi VesturVerks ehf. Til 31. október 2022 vegna áætlana um Skúfnavatnavirkjun í Þverá á Langadalsströnd
 • 2019 OS-2019-L012-01 04.11.2019 Virkjunarleyfi Hvestuvirkjun 3
 • 2019 OS-2016-L018-02 31.10.2019 Framlenging á rannsóknarleyfi HS Orku hf. á jarðhita á Krýsuvíkursvæði áður út gefnu 8. desember 2006
 • 2019 OS-2019-L015-01 08.10.2019 Leyfi til að reisa og reka allt að 6 MW varaaflsstöð á lóð Korputorgs í Reykjavík
 • 2019 OS-2009-L010-02 30.09.2019 Framlenging á leyfi til efnistöku af hafsbotni í sunnanverðum Faxaflóa á Fláskarðskrika, við Sandhala og Ólastað til eins árs
 • 2019 OS-2009-L011-02 30.09.2019 Framlenging á leyfi til efnistöku af hafsbotni í Kollafirði, á Viðeyjarflaki, við Lundey, Þerney, Álfsnes og Saltvík til eins árs
 • 2019 OS-2009-L013-02 30.09.2019 Framlenging á leyfi til efnistöku af hafsbotni við Brekkuboða, Laufagrunn og Kiðafell í Hvalfirði til eins árs
 • 2019 OS-2019-L013-01 25.09.2019 Leyfi til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis við Lækjartún
 • 2019 OS-2019-L014-01 25.09.2019 Leyfi til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis Lækjartúnslína 2
 • 2019 OS-2019-L011-02 10.09.2019 Leyfi til að stunda raforkuviðskipti
 • 2019 OS-2019-L010-01 26.08.2019 Leyfi til töku á möl og sandi af hafsbotni utan netlaga út af Eyri í Reyðarfirði
 • 2019 OS-2019-L008-01 10.07.2019 Nýtingarleyfi á jarðhita í Bjarnarflagi, Skútustaðahreppi
 • 2019 OS-2019-L009-01 10.07.2019 Virkjunarleyfi til að reka 5 MW gufustöð í Bjarnarflagi í Skútustaðahreppi
 • 2019 OS-2019-L006-01 31.05.2019 Leyfi til leitar og rannsókna á lausum jarðefnum á hafsbotni á nánar tilgreindum svæðum í Kollafirði, Faxaflóa
 • 2019 OS-2019-L007-01 16.05.2019 Virkjunarleyfi til að reisa og reka 5,5 MW Hólsvirkjun í Hólsá og Gönguskarðsá í Fnjóskadal, Þingeyjarsveit
 • 2019 OS-2019-L005-01 16.04.2019 Leyfi til töku á möl og sandi af hafsbotni norðan við Hattareyri í Álftafirði við Ísafjarðardjúp
 • 2019 OS-2016-L004-02 15.03.2019 Framlenging á rannsóknarleyfi Vesturverks ehf. Til 31. desember 2025 vegna áætlana um Hvanneyrardalsvirkjun í Ísafirði við Ísafjarðardjúp í Súðavíkurhreppi, áður útgefið 15. mars 2016
 • 2019 OS-2019-L001-01 02.03.2019 Virkjunarleyfi Tjarnavirkjunar ehf. fyrir vatnsaflsvirkjun í Eyjafjarðará, í Eyjafjarðarsveit
 • 2019 OS-2019-L003-01 18.02.2019 Leyfi til handa Grundarfjarðarhöfn til töku á möl og sandi af hafsbotni út af Grundarkampi í austanverðum Grundarfirði
 • 2019 OS-2019-L004-01 05.02.2019 Almennt rannsóknarleyfi til handa Matís ohf. til hagnýtra rannsókna á örverum á tilteknum jarðhitasvæðum
 • 2019 OS-2015-L017-02 14.01.2019 Framlenging á rannsóknarleyfi Orkubús Vestfjarðar ohf. og Þórdísar Bjarnadóttur á vatnasviði Hafnardalsár á Langadalsströnd
 • 2019 OS-2019-L002-01 04.01.2019 Rannsóknarleyfi til handa Orkusölunni ehf., vegna áætlana um virkjun Kaldár og Ásdalsár í Jökulsárhlíð
 • 2018 OS-2018-L025-01 19.12.2018 Leyfi til handa Landsneti hf. til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis Neskaupstaðarlínu 2
 • 2018 OS-2018-L026-01 19.12.2018 Leyfi til handa Landsneti hf. til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis á Flúðum
 • 2018 OS-2018-L023-01 04.12.2018 Leyfi til handa HS Veitum hf. til nýtingar á grunnvatni í Heiðarlandi Voga í Sveitarfélaginu Vogum
 • 2018 OS-2018-L022-01 03.12.2018 Rannsóknaleyfi til handa Reykjavík Geothermal ehf. til rannsókna á mögulegum jarðhita við Bolaöldu
 • 2018 OS-2018-L024-01 29.11.2018 Leyfi til handa Landsneti hf. til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis vegna framkvæmdarinnar Spennihækkun Austfjarðahrings
 • 2018 OS-2018-L021-01 08.10.2018 Nýtingarleyfi til handa Ferðaþjónustunni Reykjanesi, Rnes ehf., til nýtingar á jarðhita í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, Súðavíkurhreppi
 • 2018 OS-2018-L020-01 04.10.2018 Rannsóknarleyfi til handa Orkusölunni ehf, vegna áætlana um virkjun Köldukvíslar á Austur Héraði
 • 2018 OS-2018-L019-01 28.09.2018 Leyfi til handa Landsneti hf. til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis við Hnappavelli
 • 2018 OS-2018-L018-01 27.09.2018 Leyfi til handa Landsneti hf. til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis Laxárvatnslínu 2
 • 2018 OS-2018-L017-01 19.09.2018 Rannsóknarleyfi til handa Orkusölunni ehf, vegna áætlana um fjögurra MW uppsett afl virkjunar fallvatns frá Ódáðavötnum niður í Suðurdal Skriðdals á Fljótsdalshéraði
 • 2018 OS-2018-L015-01 12.07.2018 Nýtingarleyfi til handa Tálknafjarðarhreppi á jarðhita í landi Litla-Laugardals
 • 2018 OS-2018-L016-01 12.07.2018 Almennt rannsóknarleyfi til handa Líf-og umhverfisstofnunar Háskóla Íslands til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum
 • 2018 OS-2004-L001-02 20.06.2018 Gildistími leyfis Melmis ehf. til leitar og rannsókna á málmum, dags. 23. júní 2004, með síðari breytingum, framlengdur til 1. júlí 2023, fyrir leyfissvæði nr. 14 Esja
 • 2018 OS-2018-L013-01 31.05.2018 Virkjunarleyfi til handa AB - Fasteignir ehf. fyrir Úlfsárvirkjun, á Dagverðardal í Ísafjarðarbæ
 • 2018 OS-2018-L014-01 31.05.2018 Leyfi til handa Ferðaþjónustunni Reykjanesi ehf., til nýtingar á grunnvatni í landi Reykjafjarðar, vegna þarfa vatnsveitu fyrir Ferðaþjónustuna í Reykjanesi við Djúp í Súðavíkurhreppi
 • 2018 OS-2014-L019-02 29.05.2018 Leyfi til stækkunar á nýtingarsvæði Selfossveitna í landi Stóra-Ármóts
 • 2018 OS-2018-L012-01 17.05.2018 Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum til handa Oak Ridge National Laboratory
 • 2018 OS-2018-L010-01 09.05.2018 Rannsóknaleyfi til handa Orkusölunni ehf. vegna áætlana um Bessastaðaárvirkjun í Fljótsdal
 • 2018 OS-2018-L011-01 09.05.2018 Rannsóknaleyfi til handa Orkusölunni ehf. vegna áætlana um 2-3ja MW Gilsárvirkjun á Héraði
 • 2018 OS-2018-L009-01 07.05.2018 Rannsóknaleyfi til handa Orkusölunni ehf. vegna áætlana um Tungudalsvirkjun í Fljótum, Sveitarfélaginu Skagafirði
 • 2018 OS-2018-L008-01 30.04.2018 Virkjunarleyfi til að reisa og reka allt að 2000 kW jarðvarmavirkjun
 • 2018 OS-2018-L007-01 17.04.2018 Leyfi til nýtingar á jarðhita til handa Sigurðar Hreinssonar í landi Lynghaga í Eyja- og Miklaholtshreppi
 • 2018 OS-2018-L006-01 28.03.2018 Leyfi til að reisa nýtt raforkuflutningsvirki - Stækkun Fitja
 • 2018 OS-2018-L005-01 07.03.2018 Aflétting takmarkana í virkjunarleyfi Hellisheiðarvirkjunar á nýtingu á köldu vatni úr Engidal
 • 2018 OS-2018-L004-01 23.02.2018 Leyfi til nýtingar á grunnvatni í landi Hvamms í Skorradalshreppi
 • 2018 OS-2018-L003-01 21.02.2018 Leyfi til að stunda raforkuviðskipti
 • 2018 OS-2018-L002-01 26.01.2018 Leyfi til töku malar og sands af hafsbotni út af Eyri í Reyðarfirði
 • 2018 OS-2018-L001-01 11.01.2018 Leyfi til að reisa nýtt raforkuflutningsvirki, Jarðstrengur í Dýrafjarðargöng
 • 2017 OS-2016-L013-02 19.12.2017 Leyfi til stækkunar á rannsóknarsvæði á vatnasviði Geitdalsár í Fljótsdalshéraði, sbr. áður út gefið rannsóknarleyfi dags. 3. ágúst 2016
 • 2017 OS-2017-L029-01 09.11.2017 Rannsóknarleyfi vegna áætlunar um vikjun á efri hluta vatnsviðs Stóru-Laxár í Hrunamannahreppi og Skeiða- og Gnúpverjahreppi
 • 2017 OS-2017-L028-01 06.11.2017 Nýtingarleyfi á sjóblönduðu vatni í landi Grindavíkurbæjar
 • 2017 OS-2017-L027-01 24.10.2017 Breyting á virkjunarleyfi HS Orku hf. Dags. 7. janúar 2008 fyrir allt að 75 MW rafafl í orkuverum félagsins í Svartsengi, Grindavíkurbæ
 • 2017 OS-2017-L026-01 26.09.2017 Rannsóknaleyfi vegna áætlana um Kambfellsvirkjanir á vatnasviði Hagár og Hraunár í Eyjafjarðarsveit
 • 2017 OS-2017-L025-01 01.09.2017 Nýtingarleyfi á jarðhita í Svartsengi
 • 2017 OS-2017-L024-01 31.08.2017 Nýtingarleyfi á jarðhita í við Skjálftavatn í Kelduhverfi í sveitarfélaginu Norðurþingi
 • 2017 OS-2017-L023-01 22.08.2017 License for research of geothermal cone areas in Eyjafjörður
 • 2017 OS-2017-L022-01 14.08.2017 Leyfi til tilraunatöku á möl og sandi af hafsbotni í Fossfirði við Arnarfjörð
 • 2017 OS-2017-L021-01 21.07.2017 Nýtingarleyfi til að hagnýta örverur sem unnar voru úr jarðhitasvæði við Landmannalaugar
 • 2017 OS-2017-L020-01 19.07.2017 Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum
 • 2017 OS-2017-L018-01 14.07.2017 Leyfi til leitar og rannsóknar á málmum í Öxnadal, Hörgárdal og víðar á Tröllaskaga
 • 2017 OS-2017-L019-01 14.07.2017 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um virkjun í Djúpadalsár á Hvassafellsdal, Djúpadalsvirkjun III, í Eyjafjarðarsveit
 • 2017 OS-2017-L017-01 28.06.2017 Leyfi til tilraunatöku á möl og sandi af hafsbotni út af Eyri í Reyðarfirði
 • 2017 OS-2017-L016-01 09.06.2017 Leyfi til að stunda raforkuviðskipti
 • 2017 OS-2017-L015-01 24.05.2017 Virkjunarleyfi til að reisa og reka Urðarfellsvirkjun á Húsafelli
 • 2017 OS-2017-L014-01 18.05.2017 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Reykholts í Borgarbyggð
 • 2017 OS-2017-L010-01 12.05.2017 Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum á Norðurlandi
 • 2017 OS-2017-L011-01 12.05.2017 Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum í Öxarfirði
 • 2017 OS-2017-L013-01 12.05.2017 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um 3ja MW Helluvirkjun í Vatnsfirði í Vesturbyggð
 • 2017 OS-2017-L009-01 03.05.2017 Virkjunarleyfi til að reisa og reka Glerárvirkjun II, Akureyrarbæ
 • 2017 OS-2017-L008-01 28.04.2017 Rannsóknarleyfi til að kanna jarðhita í landi jarðanna Eyri og Kambshóls í Svínadal, Hvalfjarðarsveit
 • 2017 OS-2017-L006-01 26.04.2017 Virkjunarleyfi til að reisa og reka allt að 400 kW Kaldárvirkjun
 • 2017 OS-2017-L007-01 26.04.2017 Virkjunarleyfi til að reisa og reka allt að 400 kW Þverárvirkjun
 • 2017 OS-2017-L005-01 24.04.2017 Virkjunarleyfi til að reisa og reka 9,9 MW Brúarvirkjun í efri hluta Tungufljóts í Biskupstungum, Bláskógabyggð
 • 2017 OS-2017-L004-01 19.04.2017 Leyfi til leitar og rannsókna á jarðhita á tveimur rannsóknarsvæðum utan netlaga við Reykjaneshrygg og fyrir Norðurland
 • 2017 OS-2017-L003-01 01.04.2017 Almennt rannsóknarleyfi til handa Háskóla Íslands til hagnýtra rannsókna á örverum á jarðhitasvæðum
 • 2017 OS-2016-L009-02 27.03.2017 Breytingar á leyfi til töku kalkþörungasets af hafsbotni í vestanverðum Miðfirði við Húnaflóa, útgefnu dags. 30. maí 2016
 • 2017 OS-2017-L002-01 17.02.2017 Leyfi til að stunda raforkuviðskipti
 • 2017 OS-2017-L001-01 31.01.2017 Almennt rannsóknarleyfi til handa University of St Andrews til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum
 • 2017 OS-2010-L006-02 12.01.2017 Leyfi fyrir nýjum staðarmörkum nýtingarleyfis á grunnvatni á Steindórsstöðum Borgarfirði
 • 2016 OS-2016-L020-01 05.12.2016 Leyfi til að reisa nýtt flutningsvirki á Þeistareykjum
 • 2016 OS-2016-L019-01 24.11.2016 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Grásteins og Valla í Ölfusi
 • 2016 OS-2016-L025-01 01.10.2016 Almennt rannsóknarleyfi til handa Thijs Ettema við Uppsalaháskóla til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum
 • 2016 OS-2006-L001-01 19.09.2016 Rannsóknarleyfi HS Orku hf. á jarðhita á Krýsuvíkursvæði
 • 2016 OS-2016-L018-01 19.09.2016 Framlenging á rannsóknarleyfi HS Orku hf. á jarðhita á Krísuvíkursvæði áður útgefnu 8. desember 2006
 • 2016 OS-2016-L024-01 06.09.2016 Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum við Námafjall til handa Claire Cousins við University of St. Andrews
 • 2016 OS-2016-L022-01 29.08.2016 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Glámuvirkjun á aðrennslissvæði vatna í Kjálkafirði, Vattarfirði og Ísafirði
 • 2016 OS-2016-L023-01 29.08.2016 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Mjólká VI-virkjun vatna á aðrennslissvæði Skötufjarðar til Mjólkár
 • 2016 OS-2016-L021-01 18.08.2016 Leyfi vegna efnistöku [í Ásgarðsá] í tengslum við framkvæmdir í Ásgarði í Kerlingarfjöllum
 • 2016 OS-2016-L012-01 14.08.2016 Almennt rannsóknarleyfi til handa Amanda Stockton við Georgia Institute of Technology til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum
 • 2016 OS-2016-L013-01 03.08.2016 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Geitdalsárvirkjun á vatnasviði Geitdalsár í Fljótsdalshéraði
 • 2016 OS-2016-L014-01 03.08.2016 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Kiðufellsvirkjun á vatnasviði Fellsár og Kelduár í Fljótsdalshreppi
 • 2016 OS-2016-L011-01 19.07.2016 Leyfi til handa Iceland Resources ehf. Til leitar og rannsókna á málmum í Vopnafirði og við Héraðsflóa 2016-2021
 • 2016 OS-2016-L016-01 14.07.2016 Leyfi til að veita vatni við útfall Árkvíslar [við Skaftá] í þeim tilgangi að færa rennsli Árkvíslar í sama horf og var fyrir hlaup í Skaftá haustið 2016
 • 2016 OS-2016-L017-01 14.07.2016 Skammtímaleyfi til vatnsveitu úr Skaftá í Árkvíslar í landi Ár, Skaftárhreppi
 • 2016 OS-2016-L017-02 14.07.2016 Skammtímaleyfi til vatnsveitu úr Skraftá í Árkvíslar í landi Ár, Skaftárhreppi
 • 2016 OS-2016-L010-01 09.06.2016 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Lýsuhóls í Staðarsveit
 • 2016 OS-2016-L027-01 09.06.2016 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Lýsudals í Staðarsveit
 • 2016 OS-2016-L008-01 08.06.2016 Rannsóknarleyfi vegna rennslismælinga á vatnasviði Selár í Ísafjarðarbæ
 • 2016 OS-2016-L015-01 02.06.2016 Samþykki Orkustofnunar fyrir niðurlagningu á Laxárvatnsvirkjun á vatnasviði Laxár á Ásum, Laxárvatns og Svínavatns
 • 2016 OS-2016-L009-01 30.05.2016 Leyfi til töku á kalkþörungasets af hafsbotni í vestanverðu Miðfirði við Húnaflóa
 • 2016 OS-2016-L026-01 20.05.2016 License for Seabird Exploration Norway AS to prospect for hydrocarbons
 • 2016 OS-2016-L007-01 09.05.2016 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um 30-70 MW virkjun á vatnasviði Hamarsár í Djúpavogshreppi
 • 2016 OS-2016-L006-01 05.04.2016 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um virkjun Hundsár og Hestár við Ísafjarðardjúp í Súðavíkurhreppi
 • 2016 OS-2016-L005-01 04.04.2016 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Djúpárvirkjun á vatnasviði Djúpár í Skaftárhreppi
 • 2016 OS-2016-L004-01 15.03.2016 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Hvanneyrardalsvirkjun við Ísafirði í Súðvíkurhreppi,
 • 2016 OS-2016-L003-01 11.03.2016 Rannsóknarleyfi á jarðhita, grunnvatni og efnisnámum vegna áætlana Landsvirkjunar um virkjunarkost í jarðhita á háhitasvæðinu við Hágöngur í Rangárvallasýslu
 • 2016 OS-2016-L002-01 10.03.2016 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Dimmugljúfursvirkjun á vatnasviði Hafralónsár í Svalbarðshreppi og Langanesbyggð
 • 2016 OS-2016-L001-01 10.01.2016 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Bergstaða í Bláskógabyggð, vegna hitaveitu á dreifisvæði veitunnar
 • 2015 OS-2015-L027-01 23.11.2015 Leyfi vegna breytingar á árfarvegi Morsár við Skaftafell
 • 2015 OS-2015-L026-01 02.11.2015 Nýtingarleyfi til Orku náttúrunnar vegna jarðhita á Hellisheiði
 • 2015 OS-2015-L023-01 30.10.2015 Leyfi til tilraunatöku á kalkþörungaseti af hafsbotni austan Æðeyjar og út af Kaldalóni í Ísafjarðardjúpi
 • 2015 OS-2015-L024-01 30.10.2015 Nýtingarleyfi á grunnvatni í landi Hlíðarfótar í Svínadal, Hvalfjarðarsveit
 • 2015 OS-2015-L025-01 30.10.2015 Nýtingarleyfi á grunnvatni í landi Tungu í Svínadal, Hvalfjarðarsveit
 • 2015 OS-2015-L022-01 20.10.2015 Leyfi til töku malar og sands af hafsbotni út af leirum í botni Reyðarfjarðar, til handa Hafnarsjóði Fjarðabyggðar
 • 2015 OS-2015-L021-01 12.10.2015 Nýtingarleyfi til að hagnýta örverur sem vinna má úr jarðhitasvæði í Svartsengi í Grindavíkurbæ
 • 2015 OS-2015-L020-01 06.10.2015 Rannsóknarleyfi á jarðhita við Stóru Sandvík
 • 2015 OS-2015-L019-01 09.09.2015 Virkjunarleyfi til að stækka Búrfellsvirkjun um 100 MW
 • 2015 OS-2015-L018-01 28.08.2015 Leyfi til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis í Grundarfirði
 • 2015 OS-2015-L014-01 12.08.2015 Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum á Reykjanesi og Suðurlandi
 • 2015 OS-2015-L015-01 12.08.2015 Nýtingarleyfi á grunnvatni í Vatnsendakrikum í Heiðmörk
 • 2015 OS-2015-L016-01 12.08.2015 Nýtingarleyfi á grunnvatni í Vatnsendakrikum í Heiðmörk
 • 2015 OS-2015-L017-01 12.08.2015 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um virkjun Hafnardalsár í Langadalsströnd við Ísafjarðardjúp í Strandabyggð
 • 2015 OS-2015-L013-01 11.08.2015 Leyfi til byggingar nýs raforkuflutningsvirkis
 • 2015 OS-2013-L018-02 13.07.2015 Leyfi til að senda hitakærar örverur til rannsókna við háskólann í Strathclyde
 • 2015 OS-2015-L012-01 13.07.2015 Leyfi til hagnýtra rannsókna á örverum á jarðhitasvæðum á Reykjanesi og Svartsengi
 • 2015 OS-2015-L010-01 07.07.2015 Leyfi til að reisa og reka Gönguskarðsárvirkjun á Sauðárkróki í Sveitarfélaginu Skagafjörður
 • 2015 OS-2015-L011-01 07.07.2015 Leyfi til að reisa og reka Mosvallavirkjun í Svelgsá, Helgafellssveit
 • 2015 OS-2015-L009-01 24.06.2015 Leyfi vegna breytinga á vatnsfarvegi við ármót Eystri Rangár og Þverár
 • 2015 OS-2015-L008-01 01.06.2015 Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum í lónum undir Skaftárkötlum í Vatnajökli
 • 2015 OS-2015-L007-01 27.05.2015 Leyfi til rannsókna á hafsbotni vegna sæstrengs
 • 2015 OS-2015-L006-01 26.05.2015 Leyfi til nýtingar á grunnvatni og jarðsjó, í landi sveitarfélagsins Ölfus við Þorlákshöfn
 • 2015 OS-2015-L005-01 08.05.2015 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Flúða og Kópsvatns í Hrunamannahreppi
 • 2015 OS-2015-L004-01 07.05.2015 Leyfi vegna breytingar á árfarvegi vegna efnistöku úr námu á áreyri Hvítár við Bjarnastaði
 • 2015 OS-2015-L003-01 01.04.2015 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Austurgilsvirkjun á vatnasviði Selár við Ísafjarðardjúp
 • 2015 OS-2015-L001-01 31.03.2015 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Skúfnavatnavirkjun á Langadalsströnd við Ísafjarðardjúp í Strandahreppi
 • 2015 OS-2015-L001-02 31.03.2015 Framlenging á rannsóknarleyfi Vestur Verks ehf. á vatnasviði Þverár
 • 2015 OS-2015-L002-01 31.03.2015 Rannsóknarleyfi vegna áætlana um Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði, Árneshreppi
 • 2015 OS-2015-L002-02 31.03.2015 Framlenging á rannsóknarleyfi Vestur Verks ehf. Fyrir Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði
 • 2015 OS-2015-L002-03 31.03.2015 Framlenging á rannsóknarleyfi Vestur Verks ehf. fyrir Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði
 • 2014 OS-2014-L021-01 16.12.2014 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Möðruvalla í Kjósarhreppi
 • 2014 OS-2014-L020-01 01.10.2014 Leyfi til að reisa 66 kV raoforkuflutningsvirki milli, Hellu og Hvolsvallar í Rangárþingi ytra og Rangárþingi Eystra
 • 2014 OS-2014-L019-01 09.09.2014 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Stóra Ármóts, Flóahreppi
 • 2014 OS-2014-L018-01 08.09.2014 Virkjunareyfi til að reisa og reka allt að 10 MW varaaflstöð, á Ásbrú í Reykjanesbæ
 • 2014 OS-2014-L001-01 05.09.2014 Leyfi til að reisa og reka allt að 1200 kW vatnsaflsvirkjun, Fossárvirkjun
 • 2014 OS-2014-L017-01 01.08.2014 Leyfi til að reisa 66 kV raforkuflutningsvirki milli, Selfoss og Þorlákshafnar í Árborg og Ölfusi,
 • 2014 OS-2014-L016-01 08.07.2014 Virkjunarleyfi til að reisa og reka tvær vindrafstöðvar í Þykkvabæ í Rangárþingi ytra
 • 2014 OS-2014-L014-01 01.06.2014 Rannsóknarleyfi vegna áætlunar um virkjun í Tungufljóti, Biskupstungum, Bláskógabyggð
 • 2014 OS-2014-L015-01 01.06.2014 Almennt rannsóknarleyfi til grunnrannsókna á örverum á jarðhitasvæðum við Krísuvík, Hengil, Hveragerði og Geysi
 • 2014 OS-2014-L013-01 07.05.2014 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Reykja í Hrútafirði
 • 2014 OS-2014-L012-01 06.05.2014 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Drangsness í Kaldranahreppi
 • 2014 OS-2014-L011-01 28.03.2014 Virkjunarleyfi til að reisa og reka Þeistareykjavirkjun í Þingeyjarsveit
 • 2014 OS-2014-L009-01 25.03.2014 Rannsóknarleyfi á jarðhita, grunnvatni og efnisnámum í Gjástykki í Þingeyjarsýslum
 • 2014 OS-2014-L010-01 25.03.2014 Nýtingarleyfi á grunnvatni á Þeistareykjum í Þingeyjarsveit
 • 2014 OS-2014-L008-01 06.03.2014 Nýtingarleyfi á jarðhita á Þeistareykjum í Þingeyjarsveit
 • 2014 OS-2014-L007-01 20.02.2014 Leyfi til að reisa og reka vatnsaflsvirkjun í Köldukvísl á Tjörnesi, Tjörneshreppi
 • 2014 OS-2014-L006-01 10.02.2014 Leyfi til töku malar og sands af hafsbotni í Viðfirði við Norðfjarðarflóa
 • 2014 OS-2014-L005-01 06.02.2014 Nýtingarleyfi á heitu vatni í landi Reykja í Húnavatnshreppi
 • 2014 OS-2014-L004-01 28.01.2014 Nýtingarleyfi á sjóblönduðu grunnvatni í landi Húsatófta, Grindavíkurbæ
 • 2014 OS-2014-L003-01 22.01.2014 Sérleyfi til rannsókna og vinnslu á kolvetni
 • 2014 OS-2014-L002-01 10.01.2014 Nýtingarleyfi á köldu grunnvatni í landi Nesjavalla, Grímsnes- og Grafningshreppi
 • 2013 OS-2013-L020-01 20.12.2013 Leyfi til breytingar á vantsfarvegi Lagarfljóts og Jöklu við ós Héraðsflóa í Fljótsdalshéraði
 • 2013 OS-2013-L019-01 05.12.2013 Leyfi til að reisa og reka flutningsvirkið Suðurnesjalínu 2,
 • 2013 OS-2013-L018-01 20.08.2013 Almennt rannsóknarleyfi til hagnýtra rannsókna á örverum á jarðhitasvæðum
 • 2013 OS-2013-L016-01 15.08.2013 Leyfi til að reisa og reka raforkuflutningsvirki á Tunguskeiði á Ísafirði
 • 2013 OS-2013-L017-01 15.08.2013 Leyfi til að reisa og reka raforkuflutningsvirki á Stuðlum á Reyðarfirði
 • 2013 OS-2013-L015-01 12.08.2013 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Norðurþings, Holu HU-03 (B51022) á Húsavík
 • 2013 OS-2013-L014-01 01.08.2013 Leyfi til að reisa og reka flutningsvirkið við Tjarnarkamb í Bolungarvík
 • 2013 OS-2013-L012-01 12.07.2013 Leyfi til að reisa og reka varaaflsstöð í Bolungarvík
 • 2013 OS-2013-L013-01 12.07.2013 Leyfi til að styrkja flutningsvirki á Höfn í Hornafirði
 • 2013 OS-2013-L011-01 08.07.2013 Rannsóknarleyfi á jarðhita í landi Reykja í Húnavatnshreppi,
 • 2013 OS-2013-L010-01 01.07.2013 Almennt rannsóknarleyfi til rannsókna á örverum í jarðhitasvæðum í Eyjafirði
 • 2013 OS-2013-L009-01 19.06.2013 Rannsóknarleyfi vegna áætlunar um virkjun á efri hluta vatnasviðs Skjálfandafljóts í Þingeyjarsveit
 • 2013 OS-2013-L008-01 18.06.2013 Leyfi til að reisa og reka allt að 8 MW varaaflsstöð á Ásbrú í Reykjanesbæ
 • 2013 OS-2013-L001-01 15.03.2013 Nýtingarleyfi á jarðsjó í landi HS Orku að Vitabraut 7, Reykjanesbæ
 • 2013 OS-2013-L007-01 11.03.2013 Leyfi til breytingar á vatnsfarvegi Aurár í Skaftárhreppi
 • 2013 OS-2013-L021-01 07.02.2013 Leyfi til að reisa og reka 1800 kW orkuver, Rjúkandavirkjun
 • 2013 OS-2013-L005-01 01.02.2013 Rannsóknarleyfi vegna áætlunar um Búðartunguvirkjun í Hvítá í Árnessýslu
 • 2013 OS-2013-L006-01 01.02.2013 Rannsóknarleyfi á vatnasviði Farsins við Hagavatn
 • 2013 OS-2013-L006-02 01.02.2013 Framlenging á rannsóknarleyfi Íslenskrar vatnsorku hf. (áður Hagavatnsvirkjun ehf.) vegna áforma um Hagavatnsvirkjun
 • 2013 OS-2013-L004-01 22.01.2013 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Stóra Klofa, Rangárþingi ytra
 • 2013 OS-2013-L002-01 04.01.2013 Sérleyfi til rannsókna og vinnslu kolvetnis á Drekasvæðinu
 • 2013 OS-2013-L003-01 04.01.2013 Sérleyfi til rannsókna og vinnslu kolvetnis á Drekasvæðinu
 • 2012 OS-2012-L011-01 14.12.2012 Leyfi fyrir nýju flutningsvirki, Höfuðreiðarmúli - Þeystareykir
 • 2012 OS-2012-L010-01 22.11.2012 Leyfi til vatnsmiðlunar við Bugavirkjun í Hvalfjarðarsveit
 • 2012 OS-2012-L009-01 05.10.2012 Nýtingarleyfi á grunnvatni í landi Tandrastaða í Fannardal í Norðfirði
 • 2012 OS-2012-L008-01 11.09.2012 Leyfi til að setja upp tvær 900 kW vindrafstöðvar vestan þjóðvegar 32 nærri inntaksmannvirkjum Búrfellsvirkjunar í Skeiða og Gnúpverjahreppi
 • 2012 OS-2003-L001-02 28.08.2012 Breyting á leyfi
 • 2012 OS-2012-L001-01 13.08.2012 Leyfi til að reisa og reka allt að 570 kW orkuver, Breiðdalsvirkjun
 • 2012 OS-2012-L007-01 01.08.2012 Rannsóknarleyfi vegna áætlunar um virkjun á efri hluta vatnasviðs Stóru Laxár í Hrunamannahreppi og Skeiða - og Gnúpverjahreppi
 • 2012 OS-2012-L006-01 01.06.2012 Rannsóknarleyfi á heitu og köldu vatni á Keilisnesi
 • 2012 OS-2012-L005-01 12.03.2012 Rannsóknarleyfi á vatnasviði við Hágöngulón á Holtamannaafrétti
 • 2012 OS-2012-L004-01 12.02.2012 Leyfi til að reisa og reka Bugavirkjun við Eystri Leirárgarða, Hvalfjarðasveit
 • 2012 OS-2012-L003-01 01.02.2012 Leyfi til breytinga á Svaðbælisá ásamt tilheyrandi varnargörðum
 • 2012 OS-2012-L002-01 23.01.2012 Leyfi til að reisa og reka vatnsaflsvirkjun í Rangá við Skógargerði
 • 2011 OS-2011-L018-01 22.12.2011 Leyfi til að reisa og reka flutningsvirki milli Búðarhálsvirkjunar og Hrauneyjafosslínu
 • 2011 OS-2011-L017-01 15.12.2011 Leyfi til að reisa og reka flutningsvirki milli Fitja og Helguvíkur
 • 2011 OS-2011-L016-01 02.12.2011 Leyfi til nýtingar á jarðhita í Laugamýri í landi Borðeyrarbæjar
 • 2011 OS-2011-L015-01 08.11.2011 Leyfi til rannsókna á vatnasviði Svartár í Bárðardal
 • 2011 OS-2011-L014-01 20.10.2011 Leyfi til nýtingar á jarðhita í Skarðdal í Siglufirði
 • 2011 OS-2011-L019-01 11.10.2011 Leyfi til að reisa og reka 295 kW orkuver, Sandárvirkjun
 • 2011 OS-2011-L013-01 15.09.2011 Leyfi vegna stækkunar Reykjanesvirkjunar úr 100 MWe í rafmagni í 160 - 180 MWe í rafmagni
 • 2011 OS-2011-L012-01 09.09.2011 Leyfi til leitar að kolvetni á Drekasvæði
 • 2011 OS-2011-L011-01 10.08.2011 Leyfi til að reisa og reka allt að 4 MW varaaflsstöð á Vallarheiði í Reykjanesbæ
 • 2011 OS-2011-L010-01 12.07.2011 Leyfi til rannsókna á jarðhita í fjallinu Keis í Kerlingarfjöllum
 • 2011 OS-2010-L003-02 29.06.2011 Framlenging og viðbót við leyfi til leitar og rannsókna á kalkþörungaseti á hafsbotni í Dýrafirði, Tálknafirði og Patreksfirði
 • 2011 OS-2011-L009-01 29.06.2011 Leyfi til leitar og rannsóknar á kalkþörungaseti á hafsbotni í Önundarfirði og Ísafjarðardjúpi að meðtöldum Jökulfjörðum
 • 2011 OS-2011-L008-01 16.06.2011 Leyfi til efnistöku af hafsbotni í Álftafirði í Ísafjarðardjúpi
 • 2011 OS-2011-L006-01 03.06.2011 Leyfi vegna stækkunar Hellisheiðarvirkjunar úr 213 MWe í rafmagni í 303 MWe í rafmagni
 • 2011 OS-2011-L007-01 03.06.2011 Leyfi til virkjunar fyrir 30 kw vindrafstöð í Belgsholti
 • 2011 OS-2011-L005-01 16.05.2011 Nýtingarleyfi á jarðhita í landi Langhúsa í Fljótum
 • 2011 OS-2011-L004-01 10.05.2011 Leyfi til rannsókna á jarðhita, grunnvatni, yfirborðsvatni og efnisnámum við Grændal í Ölfusi
 • 2011 OS-2011-L003-01 20.04.2011 Leyfi til nýtingar á grunnvatni við Ingólfsfjall í Ölfusi
 • 2011 OS-2011-L001-01 10.01.2011 Leyfi til rannsókna á jarðhita, grunnvatni og efnisnámum við Hágöngur á Holtamannaafrétti
 • 2011 OS-2011-L002-01 10.01.2011 Leyfi til rannsókna á jarðhita, grunnvatni og efnisnámum í landi Norðurþings, Þeistareykja og Reykjahlíðar í Gjástykki
 • 2010 OS-2010-L010-01 01.12.2010 Leyfi til rannsókna á vatnasviði Ölfusár við Selfoss sem og á afmörkuðum svæðum á landi
 • 2010 OS-2010-L009-01 01.11.2010 Leyfi til stækkunar Mjólkárvirkjunar í Arnarfirði úr 10 MW í rafmagni í 12,05 í rafmagni
 • 2010 OS-2010-L008-01 08.07.2010 Leyfi til rannsókna á vatnasviðum Skaftár og Tungufljóts í Skaftártungu
 • 2010 OS-2010-L006-01 02.07.2010 Leyfi til nýtingar á grunnvatni í landi Steindórsstaða í Reykholti, Borgarfirði
 • 2010 OS-2010-L007-01 02.07.2010 Leyfi til nýtingar á grunnvatni í landi Kleppjárnsreykja í Reykholti, Borgarfirði
 • 2010 OS-2010-L005-01 29.06.2010 Leyfi til rannsókna á jarðhita við Skjálftavatn í Kelduneshreppi
 • 2010 OS-2010-L004-01 13.04.2010 Leyfi til efnistöku í gabbróinnskoti norðan Breiðárlóns við Breiðamerkurjökul
 • 2010 OS-2010-L003-01 01.04.2010 Leyfi til leitar og rannsókna á kalkþörungaseti á hafsbotni í Dýrafirði, Tálknafirði og Patreksfirði
 • 2010 OS-2010-L002-01 16.03.2010 Leyfi til efnistöku af hafsbotni í Siglufirði
 • 2010 OS-2010-L001-01 15.01.2010 Leyfi til rannsókna vegna sjávarfallavirkjunar í Hvammsfirði í Breiðafirði
 • 2009 OS-2009-L018-01 03.11.2009 Leyfi til efnistöku af hafsbotni á fjórum svæðum í Kollafirði, Faxaflóa, við Kjalarnes, Leiruvog, Engey og Viðey
 • 2009 OS-2009-L014-02 30.10.2009 Viðauki við leyfi Groupe Roullier í Ísafjarðardjúpi
 • 2009 OS-2009-L017-01 30.10.2009 Rannsóknarleyfi á jarðhita á Þeistareykjum
 • 2009 OS-2009-L016-01 21.08.2009 Rannsóknarleyfi á vatnasviði Hólmsár í Skaftártungu. Leiðrétting á rannsóknarleyfi á vatnasviði Hólmsár
 • 2009 OS-2009-L019-01 17.08.2009 Leyfi til leitar og rannsókna á kalkþörungaseti á hafsbotni í Miðfirði, Hrútafirði og Steingrímsfirði í Húnaflóa
 • 2009 OS-2009-L015-01 06.08.2009 Leyfi til leitar og rannsókna á kalkþörungaseti á hafsbotni í Miðfirði og Hrútafirði í Húnaflóa
 • 2009 OS-2009-L014-01 04.08.2009 Leyfi til leitar og rannsókna á kalkþörungaseti á hafsbotni í innanverðu Ísafjarðardjúpi
 • 2009 OS-2009-L013-01 29.07.2009 Leyfi til efnistöku af hafsbotni við Brekkuboða, Laufagrunn og Kiðafell í Hvalfirði
 • 2009 OS-2009-L004-03 08.07.2009 Framlenging á leyfi
 • 2009 OS-2009-L012-01 08.07.2009 Leyfi til að reisa og reka 715 kW Árteigsvirkjun 5
 • 2009 OS-2009-L010-01 29.06.2009 Leyfi til efnistöku af hafsbotni á þremur svæðum við Syðra-Hraun í sunnanverðum Faxaflóa; í Fláskarðskrika, við Sandhala og Ólastað
 • 2009 OS-2009-L011-01 29.06.2009 Leyfi til efnistöku af hafsbotni á fimm svæðum í Kollafirði; á Viðeyjarflaki, við Lundey, Þerney, Álfsnes og Saltvík
 • 2009 OS-2009-L009-01 08.06.2009 Leyfi til nýtingar á jarðhita í landi Hveravíkur
 • 2009 OS-2009-L008-01 05.06.2009 Leyfi til leitar að kolvetni á Drekasvæði (leyfi gefið út á ensku)
 • 2009 OS-2009-L004-02 03.06.2009 Framlenging á leyfi
 • 2009 OS-2009-L007-01 14.05.2009 Leyfi til efnistöku af hafsbotni í Fláskarðskrika, sunnan Syðra-Hrauns í Faxaflóa
 • 2009 OS-2009-L006-01 08.05.2009 Leyfi til efnistöku af hafsbotni á Sandhala, austan Syðra-Hrauns í Faxaflóa
 • 2009 OS-2009-L003-02 30.04.2009 Framlenging á leyfi til efnistöku af hafsbotni á tveimur svæðum í Kollafirði, við Lundey og á Viðeyjarflaki
 • 2009 OS-2009-L005-01 22.04.2009 Leyfi og leyfisforsendur til að reisa og reka flutningsvirki milli Nesjavalla og Geitháls
 • 2009 OS-2009-L004-01 16.03.2009 Leyfi til efnistöku af hafsbotni á þremur svæðum í Hvalfirði, við Brekkuboða, Laufagrunn og Kiðafell
 • 2009 OS-2009-L003-01 12.02.2009 Leyfi til efnistöku af hafsbotni á tveimur svæðum í Kollafirði, við Lundey og á Viðeyjarflaki
 • 2009 OS-2009-L002-01 14.01.2009 Leyfi til töku steypuefnis af hafsbotni í Álftafirði til handa Áseli ehf.
 • 2009 OS-2009-L001-01 05.01.2009 Leyfi til sýnatöku af hafsbotni í Hvalfirði til handa Björgun ehf.
 • 2008 OS-2008-L001-01 13.06.2008 Leyfi til leitar að kolvetni á Drekasvæði til handa Wavefield Inseis
 • 2006 IR-2006-L001-01 08.12.2006 Rannsóknarleyfi á jarðhita á Krýsuvíkursvæði
 • 2003 IR-2003-L001-01 17.12.2003 Vinnsluleyfi til handa Íslenska kalkþörungafélaginu ehf.
 • 2003 OS-2003-L001-01 17.12.2003 Vinnsluleyfi til handa Íslenska kakþörungafélaginu ehf.