Kortasjár

Í kortasjám Orkustofnunar er veitt aðgengi að upplýsingum um staðtengd gögn sem stofnunin vinnur og varðveitir. Orkustofnun rekur þrjár kortasjár: Landgrunnsvefsjá, Orkuvefsjá og Kortasjá OS, sem mun taka að fullu við hlutverki Orkuvefsjár þegar efni hennar hefur verið fært yfir í nýtt umhverfi til birtingar. Tveimur eldri kortasjám, Gagnavefsjá og Náttúruvefsjá, var lokað í desember 2011, en þær voru upphaflega unnar innan  Orkustofnunar í samstarfi við aðrar stofnanir hér á landi.

Kortasjá OS

Kortasjá Orkustofnunar er ný kortasjá, sem opnuð var á netinu í desember 2016. Henni er ætlað er að birta upplýsingar um þau gögn stofnunarinnar sem nú eru sýnd í Orkuvefsjá og mun sjáin með tímanum koma í stað þess verkefnis. Kortasjáin byggir á notkun hugbúnaðar frá Loftmyndum ehf. þar sem ein af þremur undirliggjandi grunnmyndum er nákvæm loftmynd af öllu landinu eins og þekkt er í map.is og tugum verkefna sem byggja á sömu veflausn. Í fyrstu útgáfu kortasjárinnar voru birtar upplýsingar um borholur, eins og þær koma fram í reglubundnum útgáfum gagnasetta sem byggð eru á gögnum úr Borholuskrá OS. Næstu þekjur sem áætlað er að setja inn í kortasjána eru nytjavatn, kortasafn og leyfisveitingar.
Nánar

Landgrunnsvefsjá

landgrunnsvefsja_skjamyndLandgrunnsvefsjá veitir aðgang að upplýsingum um gögn sem tengjast landgrunni Íslands, en fyrst um sinn er þar einkum efni frá Drekasvæðinu er varðar útboð á sérleyfum til rannsókna og vinnslu á hafsbotni. Sýnd eru reitakerfi fyrir útboðssvæði, yfirlit yfir hafsbotnsgögn og margvíslegar upplýsingar um gögn úr leiðöngrum. Kortasjánni er meðal annars ætlað að auðvelda þeim sem vilja fá upplýsingar um leyfissvæði að finna hvaða gögn eru til, af hvaða svæðum, hver aflaði þeirra og hvernig, hvenær gagnaöflunin fór fram og hvar er mögulegt að fá aðgang að gögnunum. Kortasjáin var opnuð í ársbyrjun 2009 og er efni hennar birt bæði á íslensku og ensku.
Nánar

Orkuvefsjá

ovs_skjamynd1Orkuvefsjá tók í júní 2010 við hlutverki Gagnavefsjár sem birtingarstaður upplýsinga um staðtengjanleg gögn um Ísland í málaflokkum sem eru á ábyrgð Orkustofnunar. Stöðugt er unnið að uppfærslu gagnasafna stofnunarinnar og vinnslu lýsigagna fyrir þau. Helstu gagnaflokkar í Orkuvefsjá eru á sviði raforku, jarðhita og nytjavatns, auk þess sem ítarlegar upplýsingar eru um borholur, eldri kortaflokka Orkustofnunar og leyfisveitingar á vegum stofnunarinnar. Vefhugbúnaður er sá sami og notaður er í Landgrunnsvefsjá. Hluti þess efnis Orkuvefsjár sem er í kaflanum Kortasafn hefur verið sett fram með lítið eitt öðrum hætti í tilraunaverkefninu Kortavefsjá – 1:25 000, þar sem jafnframt eru birtar upplýsingar um kort í mælikvarða 1:25 000 frá þremur öðrum stofnunum.

Nánar