Kortasjár

Í kortasjám Orkustofnunar er veitt aðgengi að upplýsingum um staðtengd gögn sem stofnunin vinnur og varðveitir. Tveimur eldri kortasjám, Gagnavefsjá og Náttúruvefsjá  var lokað í desember 2011, en þær voru upphaflega unnar innan  Orkustofnunar í samstarfi við aðrar stofnanir hér á landi. Þremur eldri kortasjám Orkustofunar til viðbótar var lokað í nóvember 2019, en þær eru:   OrkuvefsjáLandgrunnsvefsjá og Kortavefsjá 1:25000.  Núverandi kortasjár Orkustofnunar eru : Kortasjá OS, Landgrunnssjá og Kortasjá fyrir kortasafn OS.

Kortasjá OS

Kortasjá Orkustofnunar   var opnuð á netinu í desember 2016. Henni er annars vegar ætlað er að birta uppfærðar upplýsingar um landræn gögn sem sýnd hafa verið í Orkuvefsjá og hins vegar um ýmis ný landupplýsingagögn. Kortasjáin byggir á notkun hugbúnaðar frá Loftmyndum ehf. þar sem ein af þremur undirliggjandi grunnmyndum er nákvæm loftmynd af öllu landinu eins og þekkt er í map.is og tugum verkefna sem byggja á sömu veflausn.

Nánar

Landgrunnssjá

Landgrunnssjá er kerfi til innskráningar, utanumhalds og miðlunar upplýsinga um gögn sem tengjast landgrunni Íslands og Orkustofnun hefur umsjón með. Kortasjáin gerir fjölbreyttar upplýsingar um gögn varðandi landgrunnið aðgengilegri á veraldarvefnum, en þar eru m.a. upplýsingar um leyfisveitingar Orkustofnunar, rannsóknasvæði, hafsbotnsgögn og upplýsingar um gögn frá leiðöngrum á Drekasvæðinu og annars staðar á íslensku hafsvæði. Kortasjánni er meðal annars ætlað að auðvelda þeim sem vilja fá upplýsingar um svæði sem hafa verið rannsökuð að finna hvaða gögn eru til, hver aflaði þeirra og hvernig, hvenær gagnaöflunin fór fram og hvar er mögulegt að fá aðgang að gögnunum. Landgrunnssjáin leysir af hólmi eldra vefverkefni Orkustofnunar, Landgrunnsvefsjá (2009-2019). 

Nánar

Kortasafn OS - Kortasjá

Orkustofnun hefur sett upp sérstaka kortasjá fyrir kortasafn stofnunarinnar og má þar sjá upplýsingar um öll kort sem Orkustofnun hefur staðið að. Kortasafn Orkustofnunar samanstendur annars vegar af kortum sem orðið hafa til í starfsemi stofnunarinnar, með samstarfsaðilum og hjá forvera hennar, Raforkumálaskrifstofunni, og hins vegar af kortum sem aflað hefur verið frá ýmsum aðilum hér á landi og erlendis. Kortaflokkar á ábyrgð Orkustofnunar (Orkugrunnkort og Jarðkönnunarkort) hafa verið skráðir sérstaklega, kortin skönnuð í góðri upplausn og útbúin leitarvalmynd fyrir þau á vefsíðu stofnunarinnar. Upplýsingar um kortaflokka Orkustofnunar má finna í  Kortasjá OS og í sérstakri kortasjá fyrir Kortasafn OS. Þar eru einnig birtar upplýsingar um kort í mælikvarða 1:25 000, en Orkustofnun vann ásamt fleiri stofnunum að gerð og útgáfu þeirra korta.

Nánar