Landgrunnsvefsjá

(Lokað í nóvember 2019)

Landgrunnsvefsjá var kerfi til innskráningar, utanumhalds og miðlunar upplýsinga um gögn sem tengjast landgrunni Íslands, og þá einkum Drekasvæðinu. Vefsjáin gerði fjölbreyttar upplýsingar um gögn varðandi landgrunnið aðgengilegri á veraldarvefnum, en þar voru m.a. sýnd reitakerfi fyrir rannsóknasvæði, hafsbotnsgögn og upplýsingar um gögn frá leiðöngrum á Drekasvæðinu. Vefsjánni var meðal annars ætlað að auðvelda þeim sem vildu fá upplýsingar um leyfissvæði fyrir sérleyfi til rannsókna og vinnslu kolvetna að finna hvaða gögn væru til, af hvaða svæðum, hver aflaði þeirra og hvernig, hvenær gagnaöflunin fór fram og hvar var mögulegt að fá aðgang að gögnunum. Til fróðleiks voruí vefsjánni birtir stuttir kaflar til að gefa fyllri upplýsingar um svæðið og gögn sem þar hafði verið aflað.

Búnaður

Landgrunnsvefsjá nýtti hugbúnaðarlausn (Flashmap) sem þróuð var af hugbúnaðarfyrirtækinu Gagarín vegna verkefnis um Náttúruvefsjá, en undirbúningsverkefni vefsjárinnar var upphaflega styrkt af Rannís og verkefnið sjálft síðan greitt af  Verkefnisstjórn um íslenska upplýsingasamfélagið  og Orkustofnun. Hugbúnaðarlausnin þróaðist í samstarfsverkefni fyrirtækja og stofnana á nokkurra ára tímabili. Við hönnunina hafði verið lögð áhersla á einfalda og notendavæna lausn sem auðveldaði bæði innskráningu og miðlun samræmdra upplýsinga um gögn frá ólíkum aðilum. Í vefsjánni voru til staðar eiginleikar eins og þysjun, tilfærsla á skjá, prentun, mælikvarði og staðsetningarhnit, auk þess sem mögulegt var að færa til þekjur í lista (Virk lög) til að draga fram ólík áhersluatriði. Vefsjáin gaf kost á að miðla ýmiss konar upplýsingum eins og fróðleik, lýsigögnum og ítarefni, þar sem vísað var til annars efnis með tenglum í gagnatöflur og efni á vefsíðu Orkustofnunar sem og hjá öðrum aðilum. Landgrunnsvefsjáin var einkum frábrugðin Náttúruvefsjá að því leyti að notað var annað hnitakerfi fyrir gögn byggt á UTM Zone 29 vörpun og WGS 84 viðmiðun.

Gögn

Landgrunnsvefsjá byggði einkum á birtingu vektor gagnaþekja sem unnar höfðu verið vegna verkefnisins í samstarfi Orkustofnunar við Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR), auk rastamynda sem aðgengilegar voru gegnum vefþjónustur. Um var að ræða þekju með gráðureitum sem sýndu reitakerfi fyrir norðausturhluta íslenska landgrunnsins, afmörkun norðurhluta Drekasvæðisins, reitakerfis innan þess og Jan Mayen samkomlagssvæðið, en síðan voru nokkrar vektorþekjur sem gáfu yfirlit yfir gögn úr rannsóknaleiðöngrum á norðurhluta Drekasvæðisins svo sem hljóðendurvarpsmælingar, fjölgeislamælingar, rannsóknarborholur og yfirborðssýni. Í gegnum rastaþjónustu mátti kalla fram þekjur sem sýndu litaskiptar myndir gerðar eftir gagnasöfnum með dýptargögnum, einnig var rastaþjónusta með örnefnum af landgrunninu og hafsvæðunum kringum Ísland.


Skjámyndir af Landgrunnsvefsjá  (íslensk útgáfa)

Skjámyndir af Landgrunnsvefsjá  (ensk útgáfa)


Hafsbotnsgögn og rannsóknir. Almennar upplýsingar úr Landgrunnsvefsjá 

Upplýsingar um gagnasett í Landgrunnsvefsjá