Borholuskrá

jotunn0001

Leit að borholum:  Borholuskrá - Kortasjá OS > Borholur

Upplýsingar um borholur hafa verið skráðar í sérstaka borholuskrá á Orkustofnun (OS) (áður Raforkumálaskrifstofunni) um áratuga skeið. Fyrst var um að ræða verkefni Sigurðar Steinþórssonar (1899-1966), en frá 1973-2014 var verkefnið á borði Þorgils Jónassonar, sem vann mikilvægt starf við að finna og skrá upplýsingar um borholur á Íslandi. Upplýsingar um borverk og þar með borholur hafa verið skráðar í gagnagrunn stofnunarinnar frá júlí 1989. Hver hola fær í upphafi sérstakt einkvæmt auðkennisnúmer (áður nefnt staðarnúmer) og eru allar upplýsingar um holuna, rannsóknir eða framkvæmdir tengdar því númeri. Þannig má halda utan um og nálgast upplýsingar með skilvirkum hætti.

Í ársbyrjun 2022 voru skráðar í borholuskrá OS upplýsingar um yfir 15.000 borholur á Íslandi. Elsta skráða borholan í skránni er frá leitinni að köldu vatni í Vatnsmýrinni veturinn 1904 til 1905. Borholur eru ýmist í eigu orkufyrirtækja, sveitarfélaga, ríkisins eða einkaaðila. Nýting þeirra er með ýmsum hætti og tengist hún meðal annars hitaveitum, vatnsveitum, jarðgangagerð, stíflustæðum og undirstöðum mannvirkja svo eitthvað sé nefnt. 

Átta efnisþættir úr borholuskrá OS voru fyrir nokkrum árum valdir úr skránni og gerðir leitarbærir á vefsíðu stofnunarinnar: auðkennisnúmer, borholunafn, staðarheiti, ár, dýpi, sveitarfélag, eldri hreppur og tilgangur borunar. Tilgangur borunar flokkast á eftirfarandi hátt:  gufuöflun, heitavatnsöflun, hitastigulshola, rannsóknahola, sjótaka, virkjanarannsóknir, kaldavatnshola, niðurdælingarhola, písahola, jarðskautshola, gullleit, mannvirkjagerð, skolvatnshola, leitarhola og annað. 

Reglulega er sett inn á vefinn ný uppfærsla af borholuskrá OS, þar sem mögulegt er að fá nánari upplýsingar um hverja borholu. Með því að gera leit eins og áður fæst listi yfir átta atriði úr skránni. Fremst í listanum er auðkennisnúmer (áður nefnt staðarnúmer) og með því að smella á það kemur fram ný undirsíða með samtals 23 atriðum um viðkomandi borholu. Hér má sjá skýringar við ítarlegri framsetningu skráningarinnar.

Landfræðileg framsetning á uppfærðum upplýsingum úr borholuskránni er nú aðgengileg í Kortasjá OS.  Slíkar upplýsingar voru áður birtar fyrst í Gagnavefsjá og Orkuvefsjá  sem nú er aflagðar (sjá Eldri kortasjár OS).

Ef þörf er á nánari upplýsingum úr borholuskránni, vinsamlegast hafið samband við Orkustofnun  (borholur@os.is).

Skýringar við efnisflokka borholuskrár
Skýringar við tilgangsflokka borholuskrár
Kortasjá OS  > Borholur