Fréttir


Raforkueftirlit Orkustofnunar samþykkir kerfisáætlun Landsnets 2020-2029

6.4.2021

Raforkueftirlit Orkustofnunar tók þann 26. mars 2021 ákvörðun um að samþykkja kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2020-2029. 

Með breytingu á raforkulögum á árinu 2015 fékk Orkustofnun nýtt hlutverk sem felst í eftirliti með uppbyggingu flutningskerfisins í gegnum kerfisáætlun Landsnets. Raforkueftirlit Orkustofnunar (ROE) fer með þetta hlutverk, í samræmi við 2. mgr. 24. gr. raforkulaga.

Landsnet skal árlega leggja fram kerfisáætlun til samþykktar hjá Orkustofnun sem felur í sér tvo megin þætti:

Langtímaáætlun sem sýnir þá hluta í meginflutningskerfinu sem fyrirhugað er að byggja upp eða uppfæra á næstu tíu árum.

Framkvæmdaáætlun sýnir áætlaðar fjárfestingar í flutningskerfinu sem Landnet hyggst ráðast í á næstu þremur árum.

Samkvæmt raforkulögum hefur Orkustofnun það hlutverk að fara yfir og meta kerfisáætlun Landsnets með hliðsjón af markmiðum raforkulaga um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, hagkvæmni, gæði raforku og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.

ROE fékk kerfisáætlun 2020 – 2029 frá Landsneti til formlegrar meðferðar þann 30. september 2020. Í matsferlinu gerði ROE athugasemdir við framlagða kerfisáætlun Landsnets og óskaði eftir breytingum á áætluninni.

Landsnet skilaði ROE endanlegri uppfærðri kerfisáætlun með breytingum þann 5. mars 2021.

ROE hefur nú yfirfarið þær breytingar sem Landsnet hefur gert á kerfisáætlun fyrirtækisins og er það mat stofnunarinnar að að áætlunin uppfylli skilyrði raforkulaga nr. 65/2003 og reglugerðar nr. 870/2016 um kerfisáætlun fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku.

Það er því niðurstaða ROE að samþykkja kerfisáætlun Landsnets 2020-2029. Ákvörðunin er kæranleg til úrskurðarnefndar raforkumála.

Hægt að nálgast kerfisáætlunina ásamt fylgigögnum hér að neðan

Nánari upplýsingar veita:

Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri

Rán Jónsdóttir, verkefnisstjóri

      Kerfisáætlun Landsnets 2020-2029 - Ákvörðunarbréf
      Kerfisáætlun Landsnets 2020-2029 - Fylgiskjal með ákvörðunarbréfi
      Kerfisáætlun Landsnets 2020-2029 - Áætlun um framkvæmdaverk 2021-2023
      Kerfisáætlun Landsnets 2020-2029 - Langtímaáætlun um þróun meginflutningskerfis raforku
      Kerfisáætlun Landsnets 2020-2029 - Umhverfisskýrsla