Fréttir


Orkustofnun samþykkir kerfisáætlun Landsnets 2019-2028

12.2.2020

Orkustofnun tók þann 12. febrúar 2020 ákvörðun um að samþykkja kerfisáætlun Landsnets fyrir tímabilið 2019-2028. Með breytingu á raforkulögum á árinu 2015 fékk Orkustofnun nýtt hlutverk sem felst í eftirliti með uppbyggingu flutningskerfisins í gegnum kerfisáætlun Landsnets.

Landsnet skal árlega leggja fram kerfisáætlun til samþykktar hjá Orkustofnun sem felur í sér tvo megin þætti:

 Langtímaáætlun sem sýnir þá hluta í meginflutningskerfinu sem fyrirhugað er að byggja upp eða uppfæra á næstu tíu árum.      

  Framkvæmdaáætlun sýnir áætlaðar fjárfestingar í flutningskerfinu sem Landnet hyggst ráðast í á næstu þremur árum.

Samkvæmt raforkulögum hefur Orkustofnun það hlutverk að fara yfir og meta kerfisáætlun Landsnets með hliðsjón af markmiðum raforkulaga um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, hagkvæmni, gæði raforku og stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Mat Orkustofnunar á framkvæmdum á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar kemur í stað leyfisveitinga stofnunarinnar fyrir einstökum framkvæmdum. Þannig felur samþykki Orkustofnunar á kerfisáætlun í sér ígildi leyfis fyrir framkvæmdum á framkvæmdaáætlun flutningsfyrirtækisins.

Orkustofnun fékk kerfisáætlun 2019 – 2028 frá Landsneti til formlegrar meðferðar þann 30. ágúst 2019. Þann 14. nóvember 2019 gerði stofnunin athugasemdir við framlagða kerfisáætlun Landsnets og óskaði eftir breytingum á áætluninni.

Landsnet skilaði Orkustofnun endanlegri uppfærðri kerfisáætlun með breytingum þann 3. janúar 2019.

Orkustofnun hefur nú yfirfarið þær breytingar sem Landsnet hefur gert á kerfisáætlun fyrirtækisins og er það mat stofnunarinnar að að áætlunin uppfylli skilyrði raforkulaga nr. 65/2003 og reglugerðar nr. 870/2016 um kerfisáætlun fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku.

Það er því niðurstaða Orkustofnunar að samþykkja kerfisáætlun Landsnets 2019-2028. Ákvörðunin er kæranleg til úrskurðarnefndar raforkumála.

Nánari upplýsingar veita:

Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri

Rán Jónsdóttir, verkefnisstjóri


Sjá hluta kerfisáætlunar hér að neðan :

Langtímaáætlun

Umhverfisskýrsla

Framkvæmdaáætlun

Umsagnir hagsmunaðila

Athugasemdir og umsagnir

Kerfisáætlun 2019-2028 - viðbrögð við umsögnum

Umsagnir viðskiptavina Landsnets

Athugasemdir Norðuráls við kerfisáætlun Landsnets Orkustofnun,  september 2019  

Landsvirkjun

Samráð vegna kerfisáætlunar 2019-2028

Umsögn OR um Kerfisáætlun  

Umsögn Orku náttúrunnar ohf. um kerfisáætlun Landsnets 2019-2028

Umsögn Veitna ohf. um Kerfisáætlun Landsnets 2019-2028

Viðbrögð Landsnets við umsögnum viðskiptavina

Viðbrögð Landsnets við umsögnum viðskiptavina 8.11.2019

Viðbrögð viðskiptavina Landsnets við umsögnum Landsnets 

Umsögn EM Orku

Svör Orku náttúrunnar ohf við viðbrögðum Landsnets um Kefisáætlun 2019-2028

Ákvörðun Orkustofnunar um kerfisáætlun Landsnets 2019-2028

Ákvörðun Orkustofnunar um kerfisáætlun Landsnets 2019-2028