Fréttir


Orkustofnun veitir Fannborg ehf. leyfi til rannsókna á jarðhita í fjallinu Keis, Árnessýslu

10.8.2011

Orkustofnun veitti þann 12. júlí 2011 Fannborg ehf. leyfi til rannsókna á jarðhita í fjallinu Keis í Kerlingarfjöllum, Árnessýslu, í samræmi við III. kafla laga, nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu.

Við undirbúning leyfisveitingarinnar var leitað umsagnar umhverfisráðuneytis, sem leitaði umsagnar Umhverfisstofnunar og Náttúrufræðistofnunar Íslands. Þá var með vísan til laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, og stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, leitað umsagnar forsætisráðuneytis.

Leyfið felur í sér heimild til rannsókna á jarðhita á rannsóknarsvæðinu sem og almennra umhverfisrannsókna sem nauðsynlegar eru til að kanna áhrif hugsanlegrar nýtingar á umrædda auðlind, í samræmi við rannsóknaráætlun leyfishafa.

Leyfið gildir frá 12. júlí 2011 til 31. desember 2011.

Leyfið felur ekki í sér heimild til nýtingar á jarðrænum auðlindum á rannsóknarsvæðinu. Komi til nýtingar þarf leyfishafi að sækja um sérstakt virkjunarleyfi og/eða nýtingarleyfi og ná samkomulagi við umráðahafa réttinda á svæðinu um endurgjald fyrir auðlindina eða afla sér eignarnámsheimildar.

Leyfið