Fréttir


Orkustofnun aðili að samtökum Evrópskra eftirlitsstofnana fyrir orkumál

11.2.2004

Þátttaka í starfi samtakanna mun auðvelda Orkustofnun aðgang að ýmiskonar upplýsingum um eftirlitsmál í löndum Evrópusambandsins og gefa henni tækifæri á að fylgjast með þróun eftirlitsmála strax á frumstigi.  Þátttakan mun einnig  auðvelda bein samskipti milli eftirlitsstofnana þurfi á því að halda.

Helstu stefnumál samtakanna eru:

 • Að hvetja til þróunar í nýtingu og samkeppni á innri mörkuðum fyrir raforku og gas í Evrópu með viðeigandi aðgerðum.
 • Að koma á samstarfi milli aðila til að ná fram aukinni samkeppni á innri markaði fyrir raforku og gas í Evrópu þar sem gegnsæi kostnaðar er tryggt og koma í veg fyrir mismunun.
 • Að koma á samstarfi milli aðila og upplýsingaflæði til að afla sérfræðiþekkingar sem miðla má til stofnana Evrópusambandsins og sérstaklega til Evrópuráðsins, en ennfremur til fulltrúa alþjóðastofnana á öðrum sviðum sem tengjast orkumálum.
 • Að styrkja og styðja við rannsóknir er lúta að þekkingu laga og samkeppnissviði orkumála.
 • Að tryggja að samræmdri  greiningu og sérfræðiþekkingu sé komið til stofnana og aðila strax á stefnumótunarstigi.  
 • Að skapa ramma fyrir skoðanaskipti um eftirlitsmál og reynslu aðila.
 • Að afla nauðsynlegra upplýsinga fyrir þróun eftirlitsþátta á sviði raforku- og gasmála.
 • Að þróa samræmda stefnu gagnvart alþjóðlegum orkufyrirtækjum sem starfa í eða geta haft áhrif á þjónustufyrirtæki sem vinna eftir mismunandi lögum.
 • Að hvetja til þjálfunar starfsmanna.
 • Að  leggja rækt við samskipti við viðlíka stofnanir utan Evrópusambandsins.
 • Að vinna sameiginlega að samræmdri stefnu, þar sem það á við, hjá öllum aðilum í samræmi við samþykktir.

Sjá einnig bréf frá CEER um inntöku Orkustofnunar í samtökin.