Fréttir


Orkustofnun veitti Orkuveitu Reykjavíkur virkjunarleyfi vegna stækkunar Hellisheiðarvirkjunar úr 213  MWe í rafmagni í 303 MWe í rafmagni þann 3. júní 2011.

10.6.2011

Orkustofnun veitti Orkuveitu Reykjavíkur leyfi vegna stækkunar Hellisheiðarvirkjunar úr 213  MWe í rafmagni í 303 MWe í rafmagni þann 3. júní 2011.

Við undirbúning að útgáfu leyfisins var málsmeðferð hagað eftir ákvæðum raforkulaga nr. 65/2003 sem og ákvæðum reglugerðar um framkvæmd raforkulaga nr. 1040/2005.

Umsókn Orkuveitu Reykjavíkur um virkjunarleyfi var kynnt í Lögbirtingablaðinu, sbr. 3. mgr. 34. gr. raforkulaga og 3. mgr. 8. gr. áðurnefndrar reglugerðar um framkvæmd raforkulaga, með auglýsingu, dags. 6. maí 2010. Þar gafst þeim aðilum sem málið varðar færi á því að kynna sér umsóknina og koma á framfæri sjónarmiðum sínum. Engar athugasemdir bárust.

Leyfið fellur úr gildi 10 árum eftir veitingu þess ef leyfishafi hefur þá ekki hafið framkvæmdir og 15 árum eftir veitingu þess ef virkjun er þá ekki komin í rekstur, sbr. 2. mgr. 4. gr. raforkulaga. Áður en að þessum tímamörkum kemur getur leyfishafi sótt um endurnýjun leyfis til Orkustofnunar.

LEYFIÐ