Fréttir


Fréttatilkynning vegna veitingar rannsóknarleyfis í Grændal

3.6.2011

Stjórn Landverndar hefur birt opinberlega yfirlýsingu sína þar sem fram kemur að stjórnin harmar þá ákvörðun Orkustofnunar að veita leyfi til rannsókna á jarðhita í Grændal í Ölfussi.

Umrætt leyfi var veitt Sunnlenskri orku ehf. þann 10. maí sl.Í umræddri yfirlýsingunni segir m.a.: „Stjórn Landverndar harmar ákvörðun Orkustofnunar að veita leyfi fyrir sitt leyti til borana í Grændal í Ölfusi í tengslum við jarðhitarannsóknir. Grændalur er svæði með verndargildi á heimsvísu að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands sem verðskuldar hámarks vernd.“ Umrædda yfirlýsingu má nálgast á heimasíðu Landverndar.

Í umræddri yfirlýsingunni segir m.a.: „Stjórn Landverndar harmar ákvörðun Orkustofnunar að veita leyfi fyrir sitt leyti til borana í Grændal í Ölfusi í tengslum við jarðhitarannsóknir. Grændalur er svæði með verndargildi á heimsvísu að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands sem verðskuldar hámarks vernd.

Af framangreindri yfirlýsingu má hins vegar ráða að eðli og inntak laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, sem umrætt leyfi er veitt með stoð í, sé rangtúlkað og þær heimildir sem felast í slíku leyfi veitt meira vægi en lög heimila.

Hvað varðar þær heimildir sem rannsóknareyfi veitir leyfishafa bendir Orkustofnun á að samkvæmt lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu felur leyfi til rannsókna á jarðhita í sér heimild til þess að leita að jarðhita á tilteknu svæði á leyfistíma, rannsaka umfang, magn og afkastagetu hans. Lögin skilgreina ekki frekar hvað felist í rannsóknum eða hvaða skilyrði eru sett fyrir einstökum rannsóknarframkvæmdum. Rannsóknarboranir eru þannig ekki háðar leyfisveitingu Orkustofnunar.

Þá vekur Orkustofnun athygli á að umrætt rannsóknarleyfi felur í sér almennt leyfi til rannsókna, en ekki leyfi til einstakra rannsóknarframkvæmda, hvort sem er yfirborðsrannsókna eða rannsóknarborana. Lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu er hvorki ætlað að taka með heildstæðum hætti á umhverfismálum, náttúruvernd og skipulagsmálum, né hrófla við eða víkja úr vegi þeirri löggjöf. Því gilda t.d. ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum, laga um náttúruvernd og skipulagslaga um allar framkvæmdir rannsóknarleyfishafa þrátt fyrir útgáfu þessa rannsóknarleyfis. Fyrirhugaðar framkvæmdir rannsóknarleyfishafa í kjölfar útgáfu þessa rannsóknarleyfis eru því háðar leyfum þar til bærra yfirvalda. Rannsóknarleyfi þetta raskar því á engan hátt þeirri vernd sem náttúru og umhverfi er tryggð með öðrum lögum.

Að öðru leyti varðandi gagnrýni stjórnar Landverndar vísar Orkustofnun almennt til rökstuðnings í fylgibréfi með umræddu rannsóknarleyfi. Meðfylgjandi er afrit af umræddu leyfi og fylgibréfi með því.

RANNSÓKNARLEYFIÐ