Fréttir


Orkustofnun veitir Skagafjarðarveitum ehf. leyfi til nýtingar á jarðhita í Langhúsum í Fljótum

16.5.2011

Orkustofnun veitti, þann 16. maí 2011, Skagafjarðarveitum ehf. leyfi til nýtingar á jarðhita í Langhúsum í Fljótum.

Leyfið felur í sér nýtingu á allt að 2,5 l/s af heitu vatni á umræddu svæði og er leyfishafa gert að taka tillit til og hafa samráð við aðila sem stunda nýtingu í nágrenni nýtingarsvæðisins.

Leyfið gildir frá 16. maí 2011 til 31. maí 2076. Að umræddum tíma liðnum er heimilt að framlengja leyfið nema að forsendur leyfisveitingarinnar hafi brostið og sýnt sé fram á að óbreytt nýting grunnvatns hafi skaðleg áhrif á auðlindina. Leyfið fellur úr gildi ef ekki hefur náðst að semja um endurgjald fyrir auðlindanýtinguna eða eignarnáms verið krafist eða ef nýting hefur ekki hafist innan 3ja ára frá útgáfu leyfisins.

LEYFIÐ