Fréttir


Orkustofnun veitir Sunnlenskri orku ehf. leyfi til rannsókna á jarðhita, grunnvatni,yfirborðsvatni og efnisnámum við Grændal í Ölfusi

11.5.2011

Orkustofnun veitti í dag, þann 10. maí 2011, Sunnlenskri orku leyfi til rannsókna á jarðhita, grunnvatni, yfirborðsvatni og efnisnámum við Grændal í Ölfusi.

Við undirbúning leyfisveitingarinnar var leitað umsagnar umhverfisráðuneytis, sem leitaði umsagnar Umhverfisstofnunar og Skipulagsstofnunar. Þá var leitað umsagnar hjá sveitarfélögunum Ölfusi og Grímsnes- og Grafningshreppi. Umsagnar var einnig leitað hjá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti.

Leyfið felur í sér heimild til rannsókna á jarðhita, grunnvatni, yfirborðsvatni og efnisnámum á rannsóknarsvæðinu sem og almennra umhverfisrannsókna sem nauðsynlegar eru til að kanna áhrif hugsanlegrar nýtingar á umræddar auðlindir, í samræmi við rannsóknaráætlun leyfishafa.

Leyfið gildir frá 10. maí 2011 til 31. desember 2018.

Leyfið felur ekki í sér heimild til nýtingar á jarðrænum auðlindum á rannsóknarsvæðinu. Komi til nýtingar þarf leyfishafi að sækja um sérstakt virkjunarleyfi og/eða nýtingarleyfi og ná samkomulagi við umráðahafa réttinda á svæðinu um endurgjald fyrir auðlindina eða afla sér eignarnámsheimildar.

Leyfið