Fréttir


Styrkveitingar Orkusjóðs 2005

3.8.2005

Styrkveitingar Orkusjóðs voru auglýstar í febrúar sl.  með umsóknarfresti 4. mars.

Alls bárust 32 styrkumsóknir samtals að upphæð 69.5 milljónir króna.  Til ráðstöfunar á árinu eru 24.5 milljónir króna.

Úthlutað var kr. 19.672.000 til eftirtalinna 14 verkefna.

Veður- og orka 2004-2007 (annar áfangi)  6.000.000
Veður- og orka 2004-2007 (annar áfangi)  3.000.000
Orkuminni fiskveiðar
1.500.000
Orkuvinnsla lághita jarðvarma fyrir garðyrkjubændur
1.400.000
Orkunotkun utan raforkunets
1.300.000
Grímsey - vind dísel
1.300.000
Lífsferliskostnaður vegna orkuvinnslu
1.000.000
Aðferðir við mat á áhrifum framkvæmda á landslag
 1.000.000
Haldbær orkunotkun á jaðarsvæðum í Vest-Norden
1.000.000
Tilraunarekstur á loftvarmadælum
750.000
Landsmót skáta 2005 - orka jarðar
500.000
Þekkingaröflun á dreifingu vetnis í pípulögnum
422.000
Orkuverkefni Lýsuhólsskóla í Snæfellsbæ
300.000
Náttúran í ríki markmiðanna
200.000