Fréttir


Hönnun land- og vatnafræðilegs gagnagrunns með tilliti til Vatnatilskipunar Evrópusambandsins

15.6.2005

Nýlega varði Stefanía G. Halldórsdóttir starfsmaður Vatnamælinga Orkustofnunar meistaraverkefni sitt í umhverfisfræðum við verkfræðideild Háskóla Íslands. Verkefnið snýst um gerð gagnagrunns með þarfir íslenskra stjórnvalda í huga.

Markmiðið var að hanna landfræðilegan og vatnafræðilegan gagnagrunn með tilliti til Vatnatilskipunar Evrópusambandsins. Gerð er grein fyrir hvers konar landfræðileg gögn eru nauðsynleg til þess að hægt sé að framfylgja Vatnatilskipuninni. Gögn sem til eru, eru borin saman við tilskipunina og gerð grein fyrir hverju þurfi að bæta við, hvað þurfi að laga og hvað sé hægt að nota óbreytt. Vatnafræðilegur gagnagrunnur er tengdur staðfræðilegum gagnagrunni og búið til landfræðilegt upplýsingakerfi er þjónar framangreindum markmiðum.

Vatnakerfi í landfræðilegum gagnagrunni þurfa að hafa vissa eiginleika til þess að hægt sé að nota þau í Vatnatilskipuninni og við vatnafræðilegar greiningar. Sýnt er í verkefninu hvernig hægt er að tengja saman landfræðileg gögn og vatnafræðileg gögn í gagnagrunni. Ætlast er til þess að  framsetning gagna vegna Vatnatilskipunarinnar fari mikið til fram á stafrænum kortum, en nú um stundir eru  stafræn kort nátengd gagnagrunnum þar sem landfræðileg gögn eru geymd í vensluðum gagnagrunni, og tengd vatnafræðilegum  gögnum þar.

Meistaraverkefnið var hluti af stærra verkefni, þar sem við bættist m.a. athugun á notagildi fjarkönnunar til tengingar og fyllingar á nauðsynlegum gögnum, og naut það styrks frá Rannís og frá Auðlindadeild Orkustofnunar, auk Vatnamælinga.