Fréttir


Raforkuspá 2006-2030. Endurútreikningur á spá frá 2005

1.9.2006

Í skýrslunni er fjallað um raforkunotkun fram til ársins 2030. Hún er unnin á vegum orkuspárnefndar og er endurreikningur á spá frá 2005 út frá nýjum gögnum og breyttum forsendum.

Spáin er byggð á forsendum um mannfjölda, fjölda heimila, landsframleiðslu og framleiðslu einstakra atvinnugreina. Almennri raforkunotkun er skipt niður í sex flokka auk dreifi- og flutningstapa auk þess sem notkun vinnslufyrirtækja er sýnd sérstaklega. Fyrir stóriðju er miðað við samninga sem þegar hafa verið gerðir. Samkvæmt endurreikningnum mun almenn notkun forgangsorku aukast um 22% fram til 2015 og um 60% alls næstu 25 árin. Árleg aukning notkunar er 1,9% á ári. Áætluð forgangsorka hefur aukist um 221 GWh fram til ársins 2030 við þennan endurreikning frá spánni frá 2005 og er aukningin mest á höfuðborgarsvæðinu.

Raforkuspá 2006-2030