Fréttir


Efnahagslegur samanburður húshitunar með jarðhita og olíu árin 1970-2009.

29.9.2010

Orkustofnun hefur gefið út skýrsluna “Efnahagslegur samanburður húshitunar með jarðhita og olíu árin 1970-2009”.

Í skýrslunni er leitast við að meta þjóðhagslegan ávinning af nýtingu jarðhita með því að meta þann kostnað sem þjóðfélagið kemst hjá því að greiða með því að nýta jarðvarma til húshitunar í stað olíu. Byggt er á gögnum Orkustofnunar um sölu á heitu vatni til húshitunar yfir tímabilið 1970-2009. Tilsvarandi olíumagn til hitunar er reiknað út frá gefnum forsendum um gerð og nýtni olíukyndikerfa í heimahúsum og kostnaður við olíuinnkaup er reiknaður út frá olíuverði á hverjum tíma.

Samkvæmt gefnum forsendum nam sparnaður af notkun jarðvarma í stað gasolíu til húshitunar 67 milljörðum kr.árið 2009. Uppsafnaður núvirtur sparnaður nam 1330 milljörðum kr. yfir tímabilið 1970-2009. Mestur var hann 77 milljarðar kr. árið 2008.

Skýrslan er eftir Ingimar G. Haraldsson, Þóru H. Þórisdóttur og Jónas Ketilsson en hana má nálgast á vef Orkustofnunar.

sparnadur1970-2010
Samanburður sölutekna hitaveitna vegna húshitunar og samsvarandi kostnaðar vegna olíukyndingar árin 1970-2009.