Fréttir


172 milljónum úthlutað til jarðhitaleitar á 29 stöðum

9.6.2008

Orkuráð hefur á fundi sínum 7. júní, á Hótel Klaustri á Kirkjubæjarklaustri úthlutað samtals 172 milljónum til jarðhitaleitar á 29 stöðum þar sem ekki nýtur hitaveitu.
Miðað við kostnaðaráætlanir umsækkjenda verður á næstunni starfað við jarðhitaleit fyrir nær 300 milljónir króna.

Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra var viðstaddur afgreiðslu ráðsins og sagði við það tækifæri að þetta væri hin íslenska leið til þess að vinna sig út úr vanda sem meðal annars steðjar að vegna þorskaflabrests og hækkandi orkuverðs. Fjárfesting í innviðum og nýjum orkugjöfum búi í haginn fyrir framtíðina.

Úthlutun Orkuráðs er að mestu liður í mótvægisaðgerðum stjórnvalda vegna þorskaflaskerðingar. Átakinu er einnig ætlað að stuðla að lækkun húshitunarkostnaðar sem nýtist bæði íbúum staðanna og skattgreiðendum vegna minni niðurgreiðslna, og ennfremur verður jarðhitaleitin væntanlega til þess að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og nýta betur raforku.

Af fénu sem nú er úthlutað, 172 milljónum króna, eru 152  m.kr. veittar sem hluti sérstaks átaks vegna mótvægisaðgerða sem Alþingi samþykkti á haustþinginu 2007, en 20  m.kr. er úthlutað sem almennu jarðhitaleitarátaki árið 2008 samkvæmt heimild í lögum  um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (78/2002, 16. gr.). Iðnaðarráðherra fól í vetur Orkuráði báða þætti þessarar úthlutunar.

Reglur um styrki í sérstaka mótvægisátakinu eru meðal annars þær að ekki koma til greina aðrir staðir en þeir þar sem verulegur tekjumissur hefur orðið vegna skertra þorskaflaheimilda, styrkur getur numið allt að 75% heildarkostnaðar en er að hámarki 8 milljónir. Styrkirnir eru veittir með fyrirvara um að alþingi samþykki lokafjárveitingu til verkefnisins fyrir næsta ár, 50 m.kr.

Reglur um styrki í almenna átakinu eru meðal annars að styrkur getur numið 50% heildarkostnaðar og er að hámarki 5 milljónir.

Umsóknir um styrki voru samtals 35, þar af 12 sem töldust almennar og 23 sérstakar mótvægisumsóknir. Af umsóknunum voru 29 samþykktar en sex var hafnað.

Þeir sem nú fá úthlutað í sérstaka mótvægisátakinu eru:

Árneshreppur 5,8 m.kr.
Borgarfjarðarhreppur (Bf. eystri) 5,0 m.kr.
Breiðdalshreppur 8,0 m.kr.
Djúpavogshreppur 8,0 m.kr.
Fjarðabyggð, fyrir Fáskrúðsfjörð 7,5 m.kr.
Fjarðabyggð, fyrir Norðfjörð 7,5 m.kr.
Fjarðabyggð, fyrir Reyðarfjörð 7,5 m.kr.
Fjarðabyggð, fyrir Stöðvarfjörð 7,5 m.kr.
Svf. Hornafjörður, fyrir Mýrar 8,0 m.kr.
Svf. Hornafjörður, fyrir Suðursveit 8,0 m.kr.
Svf. Hornafjörður, fyrir Öræfi 8,0 m.kr.
Kaldrananeshreppur 4,0 m.kr.
Langanesbyggð 8,0 m.kr.
Magnús Magnússon, fyrir Hveravík í Steingrímsfirði 8,0 m.kr.
Norðurþing, fyrir Raufarhöfn 8,0 m.kr.
Orkuveita Staðarsveitar, Snæfellsbæ 8,0 m.kr.
Snæfellsbær, fyrir Hellissand 6,7 m.kr.
Súðavíkurhreppur 9,1 m.kr.*
Tálknafjarðarhreppur 8,0 m.kr.
Vesturbyggð, fyrir Bíldudal og Patreksfjörð 8,0 m.kr.
Vopnafjarðarhreppur 8,0 m.kr.

Að auki fá þessir úthlutað í almenna leitarátakinu:


Arnór Heiðar Ragnarsson, vegna Bjarkarlundarhverfis 5,0 m.kr.
Félagsbúið Björgum, Þingeyjarsveit 0,5 m.kr.
Jón Benjamínsson, fyrir Fljótsdalshrepp               2,0 m.kr.
Kjósarhreppur 1,8 m.kr.
Mýrdalshreppur                                                             2,0 m.kr.
Skaftárhreppur                                                             0,5 m.kr.
Sveitarsetrið Draflastöðum, Fnjóskadal                 3,5 m.kr.

* Súðavíkurhreppur fær tvo styrki, annarsvegar úr mótvægisfé 2008, hinsvegar vegna umsóknar frá 2006