Fréttir


Orkustofnun veitir leyfi til efnistöku af hafsbotni á fimm svæðum í Kollafirði; á Viðeyjarflaki, við Lundey, Þerney, Álfsnes og Saltvík

2.7.2009

Orkustofnun veitir leyfi til efnistöku af hafsbotni á fimm svæðum í Kollafirði; á Viðeyjarflaki, við Lundey, Þerney, Álfsnes og Saltvík.

Orkustofnun veitti Björgun ehf. í Reykjavík leyfi til efnistöku af hafsbotni á fimm svæðum í Kollafirði þann 29. júní 2009. Um er að ræða 14 hektara efnistökusvæði á Viðeyjarflaki, allnokkru norðan Viðeyjar, samfellt 74 hektara efnistökusvæði sunnan, austan og norðan Lundeyjar, tvö aðskilin, 9 hektara efnistökusvæði suðvestan og vestan Þerneyjar, tvö aðskilin, 11 hektara efnistökusvæði allnokkru suðvestan Álfsness og 40 hektara efnistökusvæði sunnan Saltvíkur og Brimness á Kjalarnesi, samtals 148 hektarar.

Leyft er að taka allt að 150.000 m3 af möl og sandi á Viðeyjarflaki, allt að 1.000.000 m3 við Lundey, allt að 320.000 m3 við Þerney, allt að 600.000 m3 við Álfsnes og allt að 400.000 m3 við Saltvík, samtals 2.470.000 m3. Leyfið er sérleyfi og óheimilt er að veita öðrum leyfi til leitar eða efnistöku á sama svæði á gildistíma þess. Leyfið er veitt til 10 ára, eða til 1. júlí 2019.

Við undirbúning að útgáfu leyfisins bárust umsagnir frá Umhverfisstofnun, sem lögbundins umsagnaraðila, auk Faxaflóahafna, lax- og silungsveiðisviðs Fiskistofu, Fornleifaverndar ríkisins, Hafrannsóknastofnunarinnar, Reykjavíkurborgar (umhverfis- og samgöngusviðs, umhverfis- og samgönguráðs), Siglingastofnunar Íslands og Vegagerðarinnar.

Orkustofnun hefur eftirlit með framkvæmd leyfisins og skal Björgun ehf. senda Orkustofnun yfirlit í lok hvers mánaðar yfir magn efnis sem dælt hefur verið upp af hafsbotni á þessum fimm efnistökusvæðum í Kollafirði.

Leyfið