Fréttir


Orkustofnun framlengir leyfi til efnistöku af hafsbotni á þremur svæðum í Hvalfirði, við Brekkuboða, Laufagrunn og Kiðafell til 1. ágúst 2009

9.7.2009

Orkustofnun veitti Björgun ehf. í Reykjavík leyfi til efnistöku af hafsbotni á þremur svæðum í Hvalfirði þann 16. mars 2009. Um var að ræða efnistökusvæði allnokkru austnorðaustan við Brekkuboða, vestan og suðvestan við Laufagrunn og út af Kiðafelli í Kjós.

Leyft var að taka allt að 210.000 m3 af möl og sandi við Brekkuboða, allt að 60.000 m3 við Laufagrunn og allt að 65.000 m3 við Kiðafell. Efnið hefur m.a. verið notað til fyllinga í þilskurði við Vogabakka í Sundahöfn í Reykjavík. Leyfið var veitt til skamms tíma eða til 1. júní 2009, en þann 3. júní sl. framlengdi Orkustofnun leyfið til 1. júlí 2009.
Þann 8. júlí sl. framlengdi Orkustofnun framangreint leyfi í annað sinn og nú til 1. ágúst 2009. Þar sem Björgun ehf. hefur einungis nýtt tæplega helming af því efnismagni sem leyft var að taka, taldi Orkustofnun ekki þörf á að auka við efnismagn í framlengingu leyfisins. Eina breytingin sem gerð var á leyfinu varðar gildistíma þess. Við undirbúning að framlengingu leyfisins var leitað umsagnar Umhverfisstofnunar, sem lögbundins umsagnaraðila. Við undirbúning að útgáfu leyfisins í mars sl., var auk Umhverfisstofnunar, leitað umsagnar Faxaflóahafna sf., lax- og silungsveiðisviðs Fiskistofu, Fornleifaverndar ríkisins, Hafrannsóknastofnunarinnar, Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis, Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, Hvalfjarðarsveitar, Kjósarhrepps, Reykjavíkurborgar (afgreitt af umhverfis- og samgöngusviði) og Siglingastofnunar Íslands.


Orkustofnun hefur eftirlit með framkvæmd leyfisins og skal Björgun ehf. senda Orkustofnun yfirlit í lok júlímánaðar yfir magn efnis sem dælt hefur verið upp af hafsbotni í Hvalfirði.